Zašto studirati na Filozofskom fakultetu u Osijeku?


Filozofski fakultet u Osijeku svojim je zemljopisnim položajem određen kao međunarodno znanstveno središte humanističkih i društvenih istraživanja u ovom dijelu Europe. Blizina triju državnih granica Filozofski fakultet u Osijeku čini okosnicom humanističkih i društvenih studija kojima gravitiraju pristupnici iz Republike Hrvatske, ali i država u okruženju.

Prikladnost veličine grada Osijeka Filozofski fakultet čini privlačnim i studentima iz svih dijelova Republike Hrvatske koji ovo okružje smatraju prikladnijim za život i obrazovanje. Filozofski fakultet u Osijeku prepoznatljiv je u široj zajednici kao središte obrazovnih, znanstvenih i kulturnih okupljanja.

Komparativne prednosti Filozofskoga fakulteta u Osijeku prema drugim visokoškolskim ustanovama u širem regionalnom okruženju:

 • duga obrazovna tradicija Fakulteta
 • raznovrsni studijski programi koji omogućuju njegovanje interdisciplinarnosti između područja humanističkih i društvenih znanosti, ali i unutar navedenih područja
 • usmjerenost prema ponudi tradicionalno kvalitetnih studijskih programa, kao što su studijski programi nastavničkoga usmjerenja, ali i studijski programi koji su po svojoj orijentaciji i profilu zanimanja za koji obrazuju studente prepoznatljivi u regiji, ali i šire (npr. studijski programi psihologije, informatologije, prevoditeljstva)
 • na Filozofskom fakultetu u Osijeku ustrojeno je 19 sveučilišnih preddiplomskih i 33 diplomska studija - jednopredmetni studiji: hrvatski jezik i književnost, njemački jezik i književnost, informatologija i psihologija te dvopredmetni studiji: hrvatski jezik i književnost, njemački jezik i književnost, engleski jezik i književnost, mađarski jezik i književnost, povijest, pedagogija i filozofija
 • ustrojena su i tri poslijediplomska doktorska studija: Književnost i kulturni identitet, Jezikoslovlje i Pedagogija i kultura suvremene škole.
 • visoka stopa zapošljavanja gotovo svih naših diplomiranih studenata u relativno kratkom vremenskom roku nakon završetka studija (škole, fakulteti, državne i javne ustanove, tvrtke, mediji i dr.)
 • visoka razina stručnih i pedagoških kompetencija nastavnika koja se očituje kroz dostupnost nastavnika na konzultacijama i u mentorskom sustavu rada
 • aktivno uključivanje studenata u istraživački rad i projekte
 • izrazito povoljan odnos nastavnoga osoblja i studenata što omogućuje kvalitetniji nastavni rad sa studentima
 • vrlo dobra suradnja s nizom ustanova u kojima studenti stječu dodatna praktična znanja i sposobnosti
 • mobilnost studenata omogućena je dobrom suradnjom s visokoškolskim ustanovama u zemlji i inozemstvu
 • uključivanje studenata u rad brojnih studentskih udruga, časopisa i zbornika
 • Fakultet posjeduje 3 dobro opremljene informatičke učionice, a sva su računala spojena na stalnu Internet vezu putem CARNET mreže
 • studentima je 24 sata dnevno omogućen pristup osnovnim bibliografskim podatcima bogatoga knjižničnog fonda preko mrežne stranice (http://web2.ffos.hr/knjiznica/) i online kataloga Knjižnice (http://crolist.ffos.hr/).