Znanstvene knjige


Izdanja kod kojih je navedena cijena mogu se kupiti na Fakultetu ili naručiti na e-mail: vpolicic@ffos.hr (Vladimir Poličić)

Obrazac ponude rukopisa dostupan je OVDJE.
Pravilnik o izdavačkoj djelatnosti dostupan je OVDJE.

 

Naslov

Autor

Godina izdavanja

Cijena
(kn)
Zamišljena obitelj: O rodu i naciji u pjesništvu hrvatskoga romantizma Dubravka Brunčić 2018. 150,00
Apostolska administratura za sjevernu Slavoniju i Baranju (1923.-1972.) Domagoj Tomas 2018. 99,00
Socijalna kultura škole i nastave Vesna Buljubašić-Kuzmanović 2016. 120,00
Josip Badalić: pokretač razvoja hrvatskoga knjižničarstva sredinom 20. stoljeća Dora Sečić 2016. 100,00
Velimir Deželić: vizionar i predvodnik hrvatskoga knjižničarstva prvih desetljeća 20. stoljeća Dora Sečić 2015. 100,00
Phraseology through the looking glass Marija Omazić 2015. 100,00
Suvremeno djetinjstvo: teorijski pristupi, prakse i istraživanja      RASPRODANO Nada Babić 2014. 120,00
Tertium datur - prilozi uz pitanja o religiji i čovjeku Željko Senković 2014. 50,00
Suvremena književnost američkih starosjedilaca Sanja Runtić, Marija Knežević 2014. 60,00
Šok današnjice Zlatko Miliša 2014. 100,00
Jezična i strategijska kompetencija u stranome jeziku Višnja Pavičič Takač, Vesna Bagarić Medve 2014. 130,00
Uvod u nakladništvo Zoran Velagić 2013. 70,00
Das Prädikat und seine Ergänzungen im Deutschen und Kroatischen. Eine Einführung in die kontrastive Syntax Vladimir Karabalić 2013. 150,00
Baština knjige. Hrvatski književnopovijesni pregledi Katica Čorkalo Jemrić 2012. 120,00
Komunikacijska kompetencija - uvod u teorijske, empirijske i primijenjene aspekte komunikacijske kompetencije u stranome jeziku Vesna Bagarić Medve 2012. 100,00
Šetnje slavonskom i baranjskom prapoviješću Jasna Šimić 2012. 180,00
Suvremenost(i) postmoderno stanje filozofije, (kulture)... i filma Marijan Krivak 2012. 50,00
Predikatna i vanjska posvojnost u hrvatskome jeziku Branko Kuna 2012. 130,00
Aristotelova etika Željko Senković 2011. 100,00
Od slovosloxnosti slavonske Loretana Farkaš 2010. 120,00
Nur über die Grenzen hinaus! Deutsche Literaturwissenschaft in Kontakt mit 'Fremdem' urednik Željko Uvanović 2010. 245,00
Crtice iz prapovijesti Slavonije (brončano doba) Boško Marijan 2010. 120,00
Životinja i Vidra. O životinjskome svijetu u djelu Marina Držića Vidre  Zlata Šundalić 2009. 140,00
Pjesničke ostavštine Elija Panelle "POSTmodernISM uŽivo i druge pjesme" priređivač Goran Rem 2009. 200,00
Otkrivalačka studija Ladislav Simandi – hrvatski latinist s početka 18. stoljeća    RASPRODANO prireditelji: Stjepan Lukač, Goran Stepanić i Goran Rem 2009. 200,00
Johann Gottfried Herder i njegove ideje u južnoslavenskome književnom i kulturno političkom kontekstu 19. stoljeća Josip Babić 2009. 120,00
Antologija suvremene ukrajinske književnosti Galina Kruk
Ljudmila Vasiljeva
Damir Pešorda
2008.  50,00
Jezik, prostor i konceptualizacija - shematična značenja hrvatskih glagolskih prefiksa Branimir Belaj 2008. 100,00
Concise Dictionary of Grammatical Terms for Students of English Dubravko Kučanda, Mario Brdar 2007. 40,00

Esekerski rječnik

Velimir Petrović

2007.

 

Metonymy in Grammar: Towards Motivating Extensions of Grammatical Categories and Constructions

Mario Brdar

2007.

80,00

Projektno učenje                       RASPRODANO                  

Emer Munjiza, Anđelka Peko,  Marija Sablić

2007.

50,00

Prilozi utemeljenju informacijske znanosti

Tefko Saračević

2006.

110,00

Bibliografija o arhivima, čitaonicama, knjižnicama i muzejima : napisi iz riječkih i sušačkih hrvatskih novina od 1900. do 1999., na području današnjih županija Primorsko-goranske, Istarske i Ličko-senjske

Katica Tadić

2005.

70,00

Contemporary Teaching : Collection of Scientific Papers

Anđelka Peko et al.

2005.

 

Pasivna rečenica

Branimir Belaj

2004.

70,00

Problemi mladih Slavonije i Baranje: rezultati istraživanja

Ladislav Bognar et al.

2004.

50,00

Pogled u strukturu hrvatske gramatike: (od Kašićeve do Tkalčevićeve)     RASPRODANO         

Ljiljana Kolenić

2003.

30,00

U svjetlu interpretacije: roman Striborovim stazama

Ana Pintarić

2003.

20,00

Jezik hrvatskoglagoljskih tiskanih brevijara

Ivan Jurčević

2002.

50,00

Grammatical Functions and Categories- Part I: The English verb

Mario Brdar, Dubravko Kučanda, Marija Omazić

2001.

80,00

Na civilizacijskim ishodištima: književni suodnosi i interferencije

Milorad Nikčević

1998.

180,00

Riječ o riječima: iz hrvatske leksikologije i frazeologije 17. i 18. stoljeća

Ljiljana Kolenić

1998.

30,00

U potrazi za skladom: jezično-metodičke studije i modeli

Ana Pintarić

1997.

20,00