Grammatical Functions and Categories- Part I: The English Verb


Znanstveni portal

Grammatical Functions and Categories- Part I: The English Verb

Autori: Mario Brdar, Dubravko Kučanda, Marija Omazić

Izdavač: Pedagoški fakultet u Osijeku, Osijek, 2001.

335 stranica

Cijena: 80,00 kn

 

SAŽETAK:

Grammatical Functions and Categories gramatički je udžbenik namijenjen studentima preddiplomskog i diplomskog studija anglistike, posebice studentima prve godine studija, kao sustavan pregled različitih aspekata morfosintakse glagola u engleskom jeziku.