Komunikacijska kompetencija - uvod u teorijske, empirijske i primijenjene aspekte komunikacijske kompetencije u stranome jeziku


Znanstveni portal

Komunikacijska kompetencija - uvod u teorijske, empirijske i primijenjene aspekte komunikacijske kompetencije u stranome jeziku

Autorica: Vesna Bagarić Medve
Izdavač: Filozofski fakultet u Osijeku, Osijek, 2012.
255 stranica
cijena: 100,00 kn

 

SAŽETAK:

Knjiga je podijeljena je u četiri poglavlja:Komunikacijska kompetencija i srodni koncepti,Struktura komunikacijske kompetencije, Vrednovanjekomunikacijske kompetencije, Implikacije teorijskih iempirijskih istraživanja koncepta komunikacijskekompetencije za poučavanje stranoga jezika. U prvom se poglavlju prikazuje proces razvoja koncepta i teorije/a komunikacijske kompetencije od kraja 1960-ih godina, pa do danas. Preko relevantnih empirijskih istraživanja koncepta komunikacijske kompetencije u svijetu i kod nas. U drugom se poglavlju dolazi do pregleda razvoja modela komunikacijske kompetencije. U trećem se poglavlju, nakon kratkoga povijesnoga pregleda jezičnoga testiranja, razmatraju određena teorijska pitanja te brojna metodološka pitanja vezana uz problematiku testiranja i procjenjivanja komunikacijske kompetncije na koja su upozorila dosadašnja istraživanja. Četvrto poglavlje knjige sažima implikacije teorijskih i empirijskih istraživanja komunikacijske kompetencije na praksu poučavanja stranoga jezika.