Naslovna


Znanstveni portal

  Istraživanja u službi zajednice, očuvanja nacionalnog identiteta i odgovor na izazove s kojima se suočava Europska unija

Hrvatska zaklada za znanost – natječaj "Projekt razvoja karijera mladih istraživača – izobrazba novih doktora znanosti".

Datum objave: 13.06.2018.


Hrvatska zaklada za znanost objavila je natječaj "Projekt razvoja karijera mladih istraživača – izobrazba novih doktora znanosti".

Svrha ovog natječaja odnosno projekta je razviti cjelovit i stabilan program financiranja razvoja karijera doktoranada i omogućiti mentorima da u svoja znanstvena istraživanja uključe doktorande koji žele sudjelovati u istraživačkom radu te usmjeriti svoju karijeru prema vrhunskoj znanosti. Konačni cilj Projekta je izobrazba novih doktora znanosti koji će karijeru nastaviti u kompetitivnim istraživanjima i/ili gospodarstvu.

Natječajem je predviđeno financiranje ukupnog troška plaće doktoranda, s primarnim ciljem izrade doktorskog rada i usvajanja znanja o temeljnim postavkama znanstvenog rada i istraživanja.

Natječaj je raspisan 11. lipnja 2018. godine, a rok za prijavu je 11. rujna 2018. godine.

Podrobnije informacije o natječaju pogledajte OVDJE.

 

Otvoreni poziv na dostavu projektnih prijedloga JAČANJE KAPACITETA ZA ISTRAŽIVANJE, RAZVOJ I INOVACIJE

Datum objave: 23.05.2018.


Produžen je rok za prijave do 5.10.2018. godine: https://mzo.hr/hr/drugo-produzenje-roka-za-prijavu-treca-izmjena-dokumentacije-jacanje-kapaciteta-za-istrazivanje.

Unutar Programa  OP Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.  Jačanje gospodarstva primjenom istraživanja i inovacija otvoren je natječaj namijenjen usmjeravanju istraživanja u tematskim i pod-tematsko prioritetnim područjima Strategije pametne specijalizacije Republike Hrvatske za razdoblje od 2016. do 2020. godine (S3) prema potrebama gospodarstva podržavajući projekte istraživanja, razvoja i inovacija istraživačkih organizacija u suradnji s poslovnim sektorom.

 

Prihvatljivi prijavitelji su znanstvene organizacije upisane u Upisnik znanstvenih organizacija koji se vodi pri Ministarstvu znanosti i obrazovanja i koje ispunjavaju kriterije za istraživačku organizaciju definirane Okvirom Zajednice za državne potpore za istraživanje i razvoj i inovacije (2014/C 198/01).

Prihvatljivi partneri su mikro, mala i srednja poduzeća te velika poduzeće u skladu s uvjetima  natječaja.