Od slovosloxnosti slavonske


Znanstveni portal

Od slovosloxnosti slavonske

Autorica: Loretana Farkaš

Izdavač: Filozofski fakultet u Osijeku, Osijek, 2010.

211 stranica

Cijena: 120,00 kn

 

SAŽETAK:

Knjiga na velikom broju slavonskih pisaca donosi podatke o pisanju fonema latiničnim slovima u vremenu 18. stoljeća i prve polovice 19. Vrijednost je knjige ne samo u točnim podatcima i dobrom zaključku o sustavnosti slavonske grafije, nego i u samu istraživanju knjiga koje su manje dostupne široj javnosti zbog njihove starine. Znanstveni je prinos knjige u istraživačkom radu hrvatskoga latiničkoga slovopisa i u novim podatcima o tom slovopisu te novih podataka o ispravci Maretićevih shvaćanja o nesustavnosti pisanja starom latinicom u Hrvata.