Phraseology through the looking glass


Znanstveni portal

Phraseology through the looking glass

Autorica: Marija Omazić
Izdavač: Filozofski fakultet u Osijeku, Osijek, 2015.
209 stranica
Cijena: 100,00 kn

 

SAŽETAK:

Znanstvena monografija Phraseology through the looking glass donosi pregled razvoja i trenutačnog stanja u frazeologiji kao lingvističkoj disciplini i razmatra koristi interdisciplinarnog pristupa proučavanju frazeologije iz perspektive srodnih lingvističkih disciplina: korpusne lingvistike, kognitivne lingvistike, kritičke analize diskursa i translatologije. Na temelju primjene teorijskog i metodološkog okvira srodnih disciplina u monografiji se razvijaju metodološki postupci prilagođeni analizi frazeološke građe.