Pokazatelji kvalitete znanstvene djelatnosti


Znanstveni portal

Pregled znanstveno-istraživačkog rada (aktivnosti, projekti u provedbi) dio je godišnjih izvješća dekana o radu Fakuteta. Pokazatelji kvalitete znanstvenog rada prate se sustavno za svaku kalendarsku godinu i uključuju podatke o indeksiranosti i citiranosti u WoS-u i Scopusu, broj objavljenih radova po kategorijama, ugovorene projekte i projektne prihode, aktivnosti popularizacije znanosti, mobilnosti istraživača i suradnje sa zajednicom, kako je predviđeno Priručnikom o osiguranju i unapređenju kvalitete Filozofskog fakulteta u Osijeku.

Na temelju prikupljenih pokazatelja Povjerenstvo za kvalitetu donosi preporuke za unapređenje kvalitete znanstvenog rada. Nadalje, detaljnija se analiza pokazatelja, rezultata i kvalitete znanstveno-istraživačkog rada Fakulteta u usporedbi sa srodnim fakultetima iz okruženja donosi u Samoanalizi koja pokriva petogodišnje razodblje  praćenja, a u kojoj se daju i preporuke za naredno razdoblje.