Projektno učenje


Znanstveni portal

Projektno učenje

 

Autori: Emer Munjiza, Anđelka Peko,  Marija Sablić

Izdavač: Filozofski fakultet u Osijeku, Osijek, 2007.

133 stranice

Cijena: 50,00 kn

 

SAŽETAK:

Namjera je studijom: Aktivno učenje i poučavanje u projektnoj nastavi, potaknuti učitelje na uvažavanje učenikovih sposobnosti za aktivno samostalno i timsko učenje.

Uočljiv je kontinuirani interes za uspješnije obrazovanje i školu. Uspješnost škole dobrim dijelom ovisi o položaju učenika u njoj, o njihovoj aktivnosti u odgojno-obrazovnom procesu. Koncepcija koja ima ambiciju učenike staviti u aktivniji položaj i time školu učiniti uspješnijom sažeta je u sintagmi obrazovanje okrenuto učeniku. U nastavu usmjerenu učeniku ubrajamo i projektnu nastavu. Projektnom nastavom moguće je ostvariti aktivnije učenje i poučavanje. U suvremenim uvjetima mislimo na kritički dograđenu metodu projekata u odnosu na njezinu izvornost vezanu za pedagogiju pragmatizma i školski pokret progresivne pedagogije.

Za ovo područje vlada kontinuirani interes od devedesetih godina XIX. stoljeća do danas i ciklički se obnavlja svakih desetak godine.

Suvremena projektna nastava ugrađuje nove paradigme odgoja i obrazovanja.

Premda djeca izgledaju kao prilagodljivi učenici, ispitivanja pokazuju da oni imaju teškoća pri prijenosu znanja iz jednog okružja u drugo. Ako želimo izgraditi bolje razumijevanje onoga što podrazumijeva iskorištavanje znanja, potrebni su novi pristupi. Pojedine teškoće školskog učenja projektna nastava može riješiti. Ona uključuje aktivno učenje. Učenici uče (samostalno ili u grupi) povezivati elemente znanja, vještine i tehnike rada u smislenu cjelinu te mogućnosti primjene naučenoga. Projektna nastava obuhvaća skup strategija učenja koje omogućuju produbljeno učenje važnih tema. Ona je strukturirana cjelina u prilagodljivim okosnicama sa značajkama koje karakteriziraju međudjelovanje poučavanja i učenja. U projektnoj nastavi nestaje podjela na život u školi i izvan nje, te je naglašeno učenje u izvornoj stvarnosti. Svaki projekt predstavlja prostor iskustva i područje istraživanja u teorijskom i praktičnome pogledu.

Svrha danih primjera projekata u knjizi, ostvarenih projektnom nastavom jest dati učiteljima uvid u različite mogućnosti provođenja projekata u nastavi.

Primjeri pokazuju kako je moguće provoditi projekte s učenicima različitih školskih dobi u nastavi i izvannastavnim aktivnostima. Projektna nastava obogaćuje školsko iskustvo kojem se daje nova kvaliteta.