Repozitoriji


Znanstveni portal

FFOS REPOZITORIJ institucijski je repozitorij Filozofskog fakulteta s ciljem/funkcijom arhiviranja intelektualnog sadržaja kojeg institucija proizvodi u svom radu u elektroničkom obliku. Trenutno, temeljem svoje arhivske funkcije Knjižnica FFOS u FFOS repozitorij pohranjuje ocjenske (završne i diplomske) radove studenata informacijskih znanosti, filozofije, psihologije, pedagogije, engleskoga jezika i književnosti, njemačkoga jezika i književnosti, hrvatskoga jezika i književnosti, mađarskoga jezika i književnosti i povijesti.
 
Directory of Open Access Repositories DOAR - popis i poveznice prema repozitorijima znanstvenih radova, izvješća i doktorskih disertacija.
 
DART Europe E-theses portal repozitorij je disertarcija obranjenih na preko 500 europskih sveučilišta. Okuplja preko 377 000 disertacija u otvorenom pristupu koje je moguće pretraživati po različitim kriterijima.

Research Repository University College Dublin- slobodan pristup

Research Repository of the University of the West of England - slobodan pristup

Murdoch Research Repository - slobodan pristup

Research Repository of the University of St. Andrews - slobodan pristup

University of Canterbury Research Repository - slobodan pristup

Kingston University London Research Repository - slobodan pristup