Socijalna kultura škole i nastave


Znanstveni portal

Socijalna kultura škole i nastave

Autorica: Vesna Buljubašić-Kuzmanović

Izdavač: Filozofski fakultet Osijek, Osijek, 2016.

175 stranica

Cijena: 120,00 kn

 

SAŽETAK:

U prvom se dijelu knjige objašnjavaju pojmovi vezani uz socijalnu kulturu škole, teorijski pristupi i definicije, njezini elementi, funkcije i dimenzije, misija i vizija razvoja i vrijednosti te kako socijalnu kulturu škole mijenjati, razvijati i mjeriti s posebnim naglaskom na odgojno-obrazovnoj praksi i njezinim pedagoškim implikacijama.

Drugi dio knjige, na sličan način kao i prvi, vezan uz socijalnu kulturu škole, objašnjava pojmove vezane uz socijalnu kulturu nastave. Riječ je o komplementarnosti i međuovisnosti pojmova socijalna kultura škole i socijalna kultura nastave koji se odražavaju jedan na drugi. Temeljno je sadržajno razlikovanje među njima fokusiranje socijalne kulture nastave na odgojno-obrazovni proces, odnosno kulturu odgoja i obrazovanja, njezine teorijske, situacijske i relacijske čimbenike, emocije i socijalne kompetencije, socijalne interakcije, dizajne i aranžmane, socijalnu i kulturnu raznolikost te načine njezina poticanja i praćenja.

Knjiga završava trećim dijelom, skraćenim i prilagođenim prikazima pojedinih dijelova autoričine disertacije Utjecaj socijalne kompetencije na ponašanje učenika. Predstavlja svojevrstan pledoaje za integrativni pristup koncentriran na izgradnju i razvoj pozitivne socijalne kulture škole i nastave, integraciju i partnerstvo u odgoju i obrazovanju, interdisciplinarne kurikulumske strukture i metodologije, pedagoška načela i strategije razvoja socijalnih umijeća i trening socijalnih vještina te ponašanje učenika u školi/razredu, poremećaje u ponašanju i njihovu prevenciju, procjene ponašanja i ishode kvalitetne prilagodbe: otpornu, sigurnu i kompetentnu djecu.