Pretraži

Ime CROSBI Google Scholar
prof.dr.sc. Mario Brdar otvori Google Scholar
izv.prof.dr.sc. Gabrijela Buljan otvori Google Scholar
izv.prof.dr.sc. Tanja Gradečak-Erdeljić otvori Google Scholar
doc.dr.sc. Goran Milić otvori Google Scholar
doc.dr.sc. Alma Vančura otvori Google Scholar
doc.dr.sc. Borislav Berić otvori Google Scholar
doc.dr.sc. Ljubica Matek otvori Google Scholar
doc.dr.sc. Jasna Poljak Rehlicki otvori Google Scholar
izv.prof.dr.sc. Sanja Runtić otvori Google Scholar
doc.dr.sc. Jadranka Zlomislić otvori Google Scholar
izv.prof.dr.sc. Davor Balić otvori Google Scholar
izv.prof.dr.sc. Vladimir Jelkić otvori Google Scholar
izv.prof.dr.sc. Željko Senković otvori Google Scholar
doc.dr.sc. Martina Volarević otvori Google Scholar
prof.dr.sc. Branimir Belaj otvori Google Scholar
doc.dr.sc. Ana Mikić Čolić otvori Google Scholar
izv.prof.dr.sc. Goran Tanacković Faletar otvori Google Scholar
doc.dr.sc. Silvija Ćurak otvori Google Scholar
prof.dr.sc. Loretana Farkaš otvori Google Scholar
dr.sc. Ninočka Truck-Biljan otvori Google Scholar
prof.dr.sc. Ljiljana Kolenić otvori Google Scholar
prof.dr.sc. Milica Lukić otvori Google Scholar
doc.dr.sc. Dubravka Brunčić otvori Google Scholar
doc.dr.sc. Marica Liović otvori Google Scholar
doc.dr.sc. Sanja Jukić otvori Google Scholar
izv.prof.dr.sc. Kristina Peternai Andrić otvori Google Scholar
prof.dr.sc. Ružica Pšihistal otvori Google Scholar
prof.dr.sc. Goran Rem otvori Google Scholar
izv.prof.dr.sc. Krešimir Šimić otvori Google Scholar
prof.dr.sc. Zlata Šundalić otvori Google Scholar
prof.dr.sc. Milovan Tatarin otvori Google Scholar
izv.prof.dr.sc. Ivan Trojan otvori Google Scholar
izv.prof.dr.sc. Tina Varga Oswald otvori Google Scholar
izv.prof.dr.sc. Dragica Dragun otvori Google Scholar
izv.prof.dr.sc. Jakov Sabljić otvori Google Scholar
doc.dr.sc. Slađana Josipović Batorek otvori Google Scholar
doc.dr.sc. Melita Aleksa Varga otvori Google Scholar
Snježana Babić otvori Google Scholar
izv.prof.dr.sc. Vesna Bagarić Medve otvori Google Scholar
Silvija Berkec otvori Google Scholar
doc.dr.sc. Ivana Jozić otvori Google Scholar
prof.dr.sc. Vladimir Karabalić otvori Google Scholar
doc.dr.sc. Leonard Pon otvori Google Scholar
doc.dr.sc. Sanja Cimer otvori Google Scholar
izv.prof.dr.sc. Boris Badurina otvori Google Scholar
prof.dr.sc. Hrvoje Lepeduš otvori Google Scholar
Ivana Vinko otvori Google Scholar
izv.prof.dr.sc. Sanjica Faletar Tanacković otvori Google Scholar
doc.dr.sc. Milijana Mićunović otvori Google Scholar
prof.dr.sc. Zoran Velagić otvori Google Scholar
Romana Čačija otvori Google Scholar
doc.dr.sc. Draženka Molnar otvori Google Scholar
prof.dr.sc. Marija Omazić otvori Google Scholar
prof.dr.sc. Višnja Pavičić Takač otvori Google Scholar
Kristina Kiš otvori Google Scholar
doc.dr.sc. Goran Schmidt otvori Google Scholar
Blaženka Šoštarić otvori Google Scholar
Vlatka Ivić otvori Google Scholar
prof.dr.sc. Sanda Ham otvori Google Scholar
izv.prof.dr.sc. Jadranka Mlikota otvori Google Scholar
prof.dr.sc. Vlasta Rišner otvori Google Scholar
izv.prof.dr.sc. Dubravka Božić Bogović otvori Google Scholar
doc.dr.sc. Zlatko Đukić otvori Google Scholar
doc.dr.sc. Boris Bosančić otvori Google Scholar
prof.dr.sc. Kornelija Petr Balog otvori Google Scholar
prof.dr.sc. Damir Hasenay otvori Google Scholar
doc.dr.sc. Ivana Martinović otvori Google Scholar
doc.dr.sc. Snježana Stanarević Katavić otvori Google Scholar
mr.sc. Marija Bubalo otvori Google Scholar
Miroslav Katić otvori Google Scholar
dr.sc. Dubravka Kuna otvori Google Scholar
izv.prof.dr.sc. Biljana Oklopčić otvori Google Scholar
dr.sc. Mirna Varga otvori Google Scholar
izv.prof.dr.sc. Mirko Lukaš otvori Google Scholar
dr.sc. Senka Gazibara otvori Google Scholar
izv.prof.dr.sc. Žombor Labadi otvori Google Scholar
doc.dr.sc. Ana Babić Čikeš otvori Google Scholar
doc.dr.sc. Valerija Križanić otvori Google Scholar
doc.dr.sc. Ana Kurtović otvori Google Scholar
doc.dr.sc. Ivana Marčinko otvori Google Scholar
dr.sc. Igor Josipović otvori Google Scholar
izv.prof.dr.sc. Silvija Ručević otvori Google Scholar
doc.dr.sc. Daniela Šincek otvori Google Scholar
doc.dr.sc. Jasmina Tomašić Humer otvori Google Scholar
Lana Šuster otvori Google Scholar
Dušanka Glavaš Opić otvori Google Scholar
Danijela Ozimec otvori Google Scholar
Željko Tikas otvori Google Scholar
Snježana Vukelić otvori Google Scholar
Gordana Gašo otvori Google Scholar
Bernardica Plaščak otvori Google Scholar
dr.sc. Vesna Radičević otvori Google Scholar
Ivanka Miščančuk-Dugac otvori Google Scholar
Alen Žužić otvori Google Scholar
Branka Rekić otvori Google Scholar
Jasmina Šmider otvori Google Scholar
Domagoj Burazin otvori Google Scholar
Valerija Kitin otvori Google Scholar
Vladimir Poličić otvori Google Scholar
Zoltan Juhas otvori Google Scholar
Ivan Nećak otvori Google Scholar
Slavica Svalina otvori Google Scholar
Đurđica Ivković otvori Google Scholar
Mirjana Fotak otvori Google Scholar
izv.prof.dr.sc. Jelena Lakuš otvori Google Scholar
dr.sc. Gabrijela Vrdoljak otvori Google Scholar
Željko Beissmann otvori Google Scholar
prof.dr.sc. Marijan Krivak otvori Google Scholar
doc.dr.sc. Ivana Mikulić otvori Google Scholar
dr.sc. Josipa Selthofer otvori Google Scholar
doc.dr.sc. Tomislav Jakopec otvori Google Scholar
izv.prof.dr.sc. Gordana Dukić otvori Google Scholar
doc.dr.sc. Ana Lehocki-Samardžić otvori Google Scholar
dr.sc. Sanja Španja otvori Google Scholar
prof.dr.sc. Zlatko Miliša otvori Google Scholar
doc.dr.sc. Anita Papić otvori Google Scholar
izv.prof.dr.sc. Jasna Šimić otvori Google Scholar
prof.dr.sc. Gorka Vuletić otvori Google Scholar
Romana Vrbešić otvori Google Scholar
doc.dr.sc. Vesna Bjedov otvori Google Scholar
doc.dr.sc. Kristina Feldvari otvori Google Scholar
doc.dr.sc. Renata Jukić otvori Google Scholar
izv.prof.dr.sc. Goran Livazović otvori Google Scholar
doc.dr.sc. Stephanie Jug otvori Google Scholar
doc.dr.sc. Maja Glušac otvori Google Scholar
dr.sc. Darko Lacović otvori Google Scholar
doc.dr.sc. Ana Jakopec otvori Google Scholar
dr.sc. Vera Blažević Krezić otvori Google Scholar
izv.prof.dr.sc. Zoltan Medve otvori Google Scholar
doc.dr.sc. Dubravka Vidaković Erdeljić otvori Google Scholar
dr.sc. Darija Rupčić Kelam otvori Google Scholar
doc.dr.sc. Boško Pešić otvori Google Scholar
Ivana Duvnjak otvori Google Scholar
dr.sc. Dino Krupić otvori Google Scholar
Katarina Bogatić otvori Google Scholar
dr.sc. Sanja Simel Pranjić otvori Google Scholar
Dragan Špoljarić otvori Google Scholar
Hajnalka Kišpeter otvori Google Scholar
mr.sc. Silvija Galić otvori Google Scholar
Gabriela Dobsai otvori Google Scholar
dr.sc. Krešimir Bušić otvori Google Scholar
Sandra Vučković otvori Google Scholar
Sara Kakuk otvori Google Scholar
doc.dr.sc. Tihomir Engler otvori Google Scholar
doc.dr.sc. Zdravko Perić otvori Google Scholar
doc.dr.sc. Mirela Müller otvori Google Scholar
doc.dr.sc. Sonja Novak otvori Google Scholar
Ines Hocenski otvori Google Scholar
Luka Pejić otvori Google Scholar
Sergej Filipović otvori Google Scholar
Demian Papo otvori Google Scholar
Hrvoje Potlimbrzović otvori Google Scholar
doc.dr.sc. Domagoj Tomas otvori Google Scholar
Adrian Ramabaja otvori Google Scholar
Ivana Šarić Šokčević otvori Google Scholar
Ana Keglević otvori Google Scholar
Mirna Gilman Ranogajec otvori Google Scholar
Melita Čalić otvori Google Scholar
Katarina Perković otvori Google Scholar
Barbara Kružić otvori Google Scholar
Iva Mudrinić otvori Google Scholar
Narcisa Vrbešić-Ravlić otvori Google Scholar
Sanja Marenić otvori Google Scholar
Josipa Turkalj otvori Google Scholar
Mislav Mihaljević otvori Google Scholar
Joanna Michta otvori Google Scholar
doc.dr.sc. Denis Njari otvori Google Scholar
izv.prof.dr.sc. Branko Bognar otvori Google Scholar
izv.prof.dr.sc. Željko Pavić otvori Google Scholar
Nemanja Spasenovski otvori Google Scholar
Ines Horvat otvori Google Scholar
Juraj Jurlina otvori Google Scholar
Ljiljana Pintarić otvori Google Scholar
doc.dr.sc. Anita Dremel otvori Google Scholar
doc.dr.sc. Marija Erl Šafar otvori Google Scholar
Marijana Mlinarević otvori Google Scholar
Zsolt Vačora otvori Google Scholar
Renata Gašpar otvori Google Scholar
doc.dr.sc. Gordana Lesinger otvori Google Scholar
Tihana Lubina otvori Google Scholar
dr.sc. Tamara Zadravec otvori Google Scholar
Josipa Gogić otvori Google Scholar
izv.prof.dr.sc. Ivana Žužul otvori Google Scholar
dr.sc. Adam Walko otvori Google Scholar
David Eppensteiner otvori Google Scholar
Dean Cikovac otvori Google Scholar
Vjeran Šergo otvori Google Scholar