In memoriam: prof. dr. sc. Milorad Nikčević

Odsjek za hrvatski jezik i književnost

In memoriam

prof. dr. sc. Milorad Nikčević

(Stubica / Pješivica, 14. siječnja 1941. – Osijek, 13. listopada 2021.)

U srijedu 13. listopada 2021. preminuo je prof. dr. sc. Milorad Nikčević, umirovljeni profesor Filozofskoga fakulteta Osijek, nekadašnji član Odsjeka za hrvatski jezik i književnost, utemeljitelj i voditelj Katedre za metodike i metodologiju znanstvenoistraživačkoga rada, ugledni znanstvenik i crnogorski akademik.

Prof. dr. sc. Milorad Nikčević, kojega kulturna javnost pamti kao najangažiranijeg Crnogorca u Republici Hrvatskoj, rođen je 14. siječnja 1941. godine u Stubici / Pješivci (Crna Gora). Osnovnu je školu završio u Bogetićima, a realnu gimnaziju u Nikšiću. Diplomirao je na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu jugoslavistiku i rusistiku. Na Filozofskom fakultetu u Novom Sadu magistrirao je s tezom Stefan Mitrov Ljubiša i Njegoš – utjecaji i paralele. Doktorsku disertaciju pod naslovom Crnogorska pripovijetka od 60-ih godina 19. vijeka do Prvog svjetskog rata obranio je na Filološkom fakultetu u Beogradu i stekao akademski stupanj doktora filoloških nauka. Studijski se usavršavao na Državnom univerzitetu „Lomonosov” u Moskvi (1975.), na University of California u Los Angelesu (1989.), potom na zagrebačkome Filozofskom fakultetu (1996.) te na University of California – Berkeley u San Franciscu (2001.).

Na nekadašnjem Pedagoškom fakultetu zaposlio se 1986. godine. Bio je članom Odsjeka za hrvatski jezik i književnost te utemeljitelj i voditelj Katedre za metodike i metodologiju znanstveno-istraživačkoga rada nastave jezika i književnosti od njezina utemeljenja 2005. godine pa do odlaska u mirovinu 2011. godine. Predavao je Metodiku jezika i književnosti, Metodologiju znanstvenoga rada, Metodiku nastave književnosti, Metodiku nastave književnosti I – teoriju školske recepcije književnosti, Metodiku nastave književnosti II te kolegije Istraživanje interkulturalnih i međuknjiževnih uzajamnosti, Kritička izdanja i tekstologija.

Prof. dr. sc. Milorad Nikčević utemeljitelj je i prvi gostujući profesor Crnogorskoga studija Montenegrina (Crnogorska književnost, Povijest crnogorske culture i civilizacije) na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu (1996.), jedan od utemeljitelja Instituta za crnogorski jezik i književnost u Podgorici (2010.) te jedan od utemeljitelja Fakulteta za crnogorski jezik i književnost na Cetinju (2014.).

Osnivač je i potpredsjednik Društva Crnogoraca i prijatelja Crne Gore „Montenegro” (1990.), Nacionalne zajednice Crnogoraca (1993.), predsjednik Crnogorskog društava „Montenegro – Montenegrina” u Zagrebu (1995. – 1997.) i Crnogorskog kulturnog društva „Montenegro – Montenegrina” u Osijeku (1997.). Od 2000. godine do kraja života bio je potpredsjednik Hrvatsko-crnogorskog društva prijateljstva „Croatica Montenegrina” RH te Saveza crnogorskih udruženja Republike Hrvatske od 2002. godine. U najnovije vrijeme prof. dr. sc. Milorad Nikčević bio je i povjerenikom te opunomoćenikom Crnogorske autekefalne pravoslavne crkve u Republici Hrvatskoj. Godine 2016. prof. dr. sc. Milorad Nikčević postao je redovitim članom crnogorske Dukljanske akademije nauka i umjetnosti (DANU).

Prof. dr. sc. Milorad Nikčević ostvario je kao povjesničar i teoretičar književnosti te metodolog i metodičar respektabilnu znanstvenu karijeru u području slavenske filologije (napose montenegristike i kroatistike). Bio je dugogodišnjim voditeljem institucionalnih međunarodnih projekata Jezici i kulture u doticaju (1994. – 2000.), Kulture u doticaju: stoljetne hrvatsko-crnogorske veze (komparativni kontekst) (2002. – 2007.) te Kulture u doticaju: stoljetni hrvatski i crnogorski književni kontinuiteti (2007. – 2011.). Autorom je 30-ak monografskih znanstvenih i stručnih publikacija, urednik i priređivač 30-ak knjiga i zbornika radova, autor gotovo 800 stručnih radova, 200-tinjak eseja i članaka u periodičkim publikacijama, autor više od stotinu predgovora, pogovora i recenzija.

Za svoj je stručni, znanstveni i pedagoški rad dobio više priznanja i nagrada među kojima se posebno ističe Zlatni pečat grada Osijeka (2003.) za izuzetna ostvarenja u području znanosti.

O znanstvenom, kulturnom i prosvjetnom portretu profesora i akademika Nikčevića snimljeno je više televizijskih emisija, dokumentarnih priloga na HRT-u, Crnogorskoj državnoj televiziji i drugim televizijskim postajama u zemlji i inozemstvu.

Pamtit ćemo ga s velikom zahvalnošću kao profesora koji je uvijek bio bezrezervnom potporom svojim studentima, kolegama i asistentima. Pamtit ćemo ga kao čovjeka visokih moralnih vrijednosti i građanske hrabrosti, vedrog i energičnog, uvijek prijateljski raspoloženog. Pamtit ćemo ga kao graditelja mostova među ljudima i kulturama, napose svojim dvjema domovinama – Crnom Gorom i Hrvatskom.

Prof. dr. sc. Milica Lukić