Bilten studentskih radova iz filozofije: poziv za dostavu radova

Odsjek za filozofiju

Pozivamo sve zainteresirane studente filozofije i drugih studijskih smjerova Filozofskoga fakulteta Osijek na dostavu radova za 6. broj Biltena studentskih radova iz filozofije.

Bilten studentskih radova iz filozofije periodično je studentsko glasilo Filozofskoga fakulteta Osijek koje smjera blagovremenom uključivanju i uvođenju studenata u obuhvatno kritičko promišljanje te sustavni stručni i znanstveni rad. U vidu ostvarivanja takove svrhe, u Biltenu se prvenstveno objavljuju studentski stručni članci filozofske tematike, ali i izvještaji s aktualnih filozofskih događanja te prijevodi tekstova relevantnih za danu temu. Uvidom u uvodnu riječ prvoga po redu Biltena pod naslovom »Čemu Bilten?« osnivača te glavnoga i odgovornoga urednika izv. prof. dr. sc. Boška Pešića, predsjednika Katedre za teorijsku filozofiju Odsjeka za filozofiju Filozofskoga fakulteta, idejna se bît Biltena može pronaći u iskušavanju komunikativne vlastitosti i snage studentske riječi, i to u smislu ozbiljenja onoga facultas jednoga filozofskoga fakulteta.

Informirati se o prva tri broja Biltena (koji su tematizirali, redom, estetiku, Heideggerovo stvaralaštvo i filozofiju religije) možete na Portalu hrvatskih znanstvenih i stručnih časopisa (HRČAK) na sljedećoj poveznici: https://hrcak.srce.hr/bilten. Četvrti broj bio je posvećen etici, dok je peti filozofijski tematizirao postmodernu. Protekle je godine u posebnome izdanju na engleskome jeziku publiciran šesti broj zaokupljen temama vezanima za područje filozofije egzistencije.

Tema je ovogodišnjega Biltena »Filozofija književnosti«, rok za prijavu tema 1. listopada 2021., rok za predaju radova 1. prosinca 2021., a e-adresa za kontakt i dostavu radova bilten@ffos.hr.

Upute za pisanje radova možete preuzeti OVDJE.

Filozofija i književnost u svojemu su povijesnome razvoju i mijenama nerijetko u mnogovrsnima modusima zbliženosti, pa i ispreplitanja. Dok je filozofija, primjera radi, umnogome doprinijela i nastavlja doprinositi samome utemeljenju i razvoju znanosti o književnosti, kako u vidu svojega drevnoga proučavanja književnosti te tradicionalnoj, filozofijskoj analizi književnih tekstova tako i u svojemu zasnivanju suvremenih književnih teorija, najveći se književnici pokazuju kao gotovo odreda informirani, a često i učeni kada je riječ o važnim akterima i događanjima na povijesnoj pozornici filozofije. Nadalje, filozofija se koristi različitim književnim oblicima kako bi ojačala dani smisao, argumentaciju ili poruku koju želi poručiti, dok književnost, oslanjajući se na filozofske temelje – opravdano je, vjerujemo, ustvrditi – nerijetko dobiva jednu u bitnome dublju dimenziju u vlastitome razumijevanju i težini.

Nabacimo ovdje u vidu podsjećanja i nagovora, prvo, samo neke velikane filozofije koji su zapečatili neizbrisiv teorijski, ali i praktični trag u svijetu književnosti: Aristotel, Bergson, Ciceron, Hegel, Heidegger, Montaigne, Nietzsche, Platon, Rousseau, Voltaire. Drugo, ili s druge strane, u istom svojstvu valja istaknuti neke nezaobilazne zapažene ljude od pera formalno u prvome redu književne, a u svojoj biti književno-filozofijske provenijencije: Camus, Dostojevski, Hemingway, Huxley, Joyce, Kafka, Orwell, Poe, Sartre, Tolstoj. Te bi dvije liste filozofsko-književnoga prijateljevanja u svojemu nastavku zaključiti bio de facto neizvediv zadatak.

Iz navedenih je momenata sasvim transparentno da suodnos filozofije i književnosti nudi nevjerojatno širok spektar za (interdisciplinarno) istraživanje, pa u tome smislu i studentima pruža veoma plodno tlo na kojemu mogu smjestiti i razraditi svoje ideje. U tome smislu, neki (ne i svi) općeniti tematski okviri koje studenti u svojim radovima mogu obrađivati su: odnos te međusobni utjecaji filozofije i književnosti, opća tematika filozofske discipline filozofije književnosti, filozofska problematika u književnim djelima, interpretacija književnih djela iz filozofske perspektive, filozofija i povijest književnosti i/li znanost o književnosti.

Uredništvo Biltena