Obavijest o prvom upisnom roku u akademskoj godini 2023./2024.

Pedagoško-psihološko-didaktičko-metodička izobrazba

Program pedagoško-psihološko-didaktičko-metodičke izobrazbe

Obavijest o prvom upisnom roku u akademskoj godini 2023./2024.

 

Filozofski fakultet u Osijeku organizira prvi upisni rok Programa pedagoško-psihološko-didaktičko-metodičke izobrazbe (PPDMI) u akademskoj godini 2023./2024. namijenjenoga stručnjacima nenastavničkih profila koji se osposobljavaju za izvođenje nastave u osnovnim i srednjim školama te fakultetima.

Program mogu upisati:

a) pristupnici koji su završili poslijediplomski sveučilišni ili specijalistički studij

b) pristupnici koji su završili sveučilišni ili stručni četverogodišnji ili petogodišnji diplomski nenastavnički studij po starom ili prema novom (bolonjskom) programu, kao i dvogodišnji diplomski nenastavnički studij po novom (bolonjskom) programu ili neki od studija koncipiran kao integrirani oblik (bolonjskog načina studiranja)

c) pristupnici koji su završili preddiplomski sveučilišni ili stručni studij i stekli minimalno 180 ECTS bodova

d) pristupnici koji su završili gimnaziju.

Svaki pojedini predmet predviđen planom i programom pedagoško-psihološko-didaktičko-metodičke izobrazbe uključuje ECTS bodove, što znači da završetkom Programa polaznici ostvaruju najmanje 55 ECTS bodova iz područja pedagoško-psihološko-didaktičko-metodičkih kompetencija potrebnih za nastavni rad u osnovnoškolskim i srednjoškolskim ustanovama prema Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 94/13, 136/14,152/14, 7/17 i 68/18) te na fakultetu koji je utemeljen na sveučilišnom Pravilniku o provedbi postupka izbora/reizbora u zvanja i na odgovarajuća radna mjesta, poglavlje: Opće pedagoško-psihološko i didaktičko-metodičko obrazovanje, članak 31. Program Pedagoško-psihološko-didaktičko-metodičke izobrazbe polaznici završavaju uspješnim polaganjem ispita iz svih predmeta predviđenih nastavnim planom i programom.

Pristupnik koji se upisuje na Program PPDMI prijavljuje se putem mrežne aplikacije kojoj se pristupa putem sljedeće poveznice: https://ppdmi-upisi.ffos.hr/

Pri upisu polaznici mogu izabrati jednu od dviju ponuđenih mogućnosti:

1) praćenje nastave u učionici

2) praćenje nastave putem sustava učenja na daljinu (online).

Nakon prijave i upisa svih kandidata odredit će se način praćenja nastave u odnosu na većinski izbor polaznika.

Putem ove aplikacije i e-adrese svi zainteresirani pristupnici mogu se prijaviti i upisati na Program pedagoško-psihološko-didaktičko-metodičke izobrazbe. Popis upisne dokumentacije propisan je Pravilnikom o PPDMI, dostupnim na mrežnoj stranici, poveznica: https://www.ffos.unios.hr/cjelozivotno-ucenje/pedagosko-psiholosko-didakticko-metodicka-izobrazba/dokumenti/

Prijave i upisi za prvi ciklus u 2023./2024. počinju 1. svibnja 2023. i završavaju 25. kolovoza 2023., nakon čega se upisna aplikacija zaključava. Svi zainteresirani pristupnici mogu se prijaviti i upisati u tom roku putem upisne mrežne aplikacije. Naknadni upisi neće biti mogući.

Nakon zaprimljene prijave referada PPDMI obradit će podatke i obavijestiti pristupnika o statusu njegove prijave putem e-pošte. Pristupnik se upisuje na PPDMI putem ove aplikacije nakon što primi obavijest da je valjano ispunio sve podatke i priložio tražene dokumente. Prijava se smatra potpunom tek nakon što polaznik upiše i priloži sve potrebne (i potpuno ispravne) podatke i dokumente u mrežnu aplikaciju. Rezultat upisa bit će vidljiv nakon što referada PPDMI obradi pristupnikovu prijavu.

Nastava se organizira na Filozofskom fakultetu u Osijeku i putem sustava učenja na daljinu (online) u realnom vremenu subotom od 8.30 do 15.30 sati prema rasporedu sati nastave.

Dodatne informacije o Programu pedagoško-psihološko-didaktičko-metodičke izobrazbe mogu se naći na mrežnoj stranici Programa za pedagoško-psihološko-didaktičko-metodičku izobrazbu Filozofskoga fakulteta: https://www.ffos.unios.hr/cjelozivotno-ucenje/pedagosko-psiholosko-didakticko-metodicka-izobrazba/

Cijena Programa iznosi 1.121,51 eura / 8.450,00 kn i može se platiti u četiri obroka. U cijenu izobrazbe uključeno je i izdavanje potvrde o završenom Programu pedagoško-psihološko-didaktičko-metodičke izobrazbe u iznosu od 33 eura / 248,62 kn.

Plaćanje naknade troškova izobrazbe:

  1. Prvi obrok u iznosi od 280,38 eura / 2.112,50 kuna do 30. rujna 2023.
  2. Drugi obrok u iznosu od 280,38 eura / 2.112,50 kuna do 15. studednoga 2023.
  3. Treći obrok u iznosu od 280,38 eura / 2.112,50 kuna do 31. prosinca 2023.
  4. Četvrti obrok u iznosu od 280,37 eura / 2.112,50 kuna do 15. veljače 2024.

Naknada troškova izobrazbe plaća se nakon dostavljenog računa na polaznikovu kućnu / e-mail adresu do datuma dospijeća svakog pojedinog obroka na IBAN Filozofskoga fakulteta: HR8423600001102484368, poziv na broj – polaznikov OIB ili broj koji se nalazi na računu.

U prvom upisnom ciklusu 2023./2024. nastava počinje 2. rujna 2023. u 9.00 sati. Raspored sati nastave bit će objavljen na mrežnoj stranici PPDM izobrazbe do početka nastave i poslan svim upisanim polaznicima putem e-pošte.

Dana 2. rujna 2023. u 8.30 sati bit će organiziran prijam svih polaznika putem sustava učenja na daljinu (online). Svi će upisani polaznici biti pravodobno obaviješteni o načinu prijave u mrežni sustav putem e-pošte.

Kontakt:

izv. prof. dr. sc. Vesna Bjedov
voditeljica PPDMI

e-pošta: vbjedov@ffos.hr