Obavijest o Školskoj praksi svim polaznicima PPDM izobrazbe upisanima 27. siječnja 2024.

Pedagoško-psihološko-didaktičko-metodička izobrazba

CJELOŽIVOTNO UČENJE

Obavijest o Školskoj praksi
svim polaznicima PPDM izobrazbe upisanima 27. siječnja 2024.

Školska praksa obvezni je predmet Programa pedagoško-psihološko-didaktičko-metodičke izobrazbe i polaže se u odgovarajućoj školi polaznikove struke. Radi što kvalitetnije organizacije polaganja Školske prakse kreirana je mrežna aplikacija.
Svi polaznici moraju pristupiti mrežnoj aplikaciji o Školskoj praksi i ispuniti jedan od triju ponuđenih obrazaca i time definirati svoj status glede polaganja ovoga predmeta.
To znači da svaki polaznik bira jednu od triju ponuđenih mogućnosti / jedan od triju ponuđenih obrazaca:
1. obrazac – oslobađanje polaganja Školske prakse
2. obrazac – polaznikovo samostalno organiziranje polaganja Školske prakse
3. obrazac – Filozofski fakultet polazniku organizira polaganje Školske prakse.
_____________________________________________________________________
1. obrazac – oslobađanje polaganja Školske prakse – biraju oni polaznici koji ostvaruju uvjete propisane Pravilnikom o PPDMI dostupnim na mrežnoj stranici PPDM izobrazbe.
Polaznici koji imaju mogućnost biti oslobođeni polaganja Školske prakse uz ispunjeni obrazac u mrežnoj aplikaciji moraju priložiti potvrdu kao dokaz. Potvrda mora biti urudžbirana, a to znači sadržavati KLASU, URBROJ, čitljiv ravnateljev potpis i jasan pečat škole. Primjer potvrde može se vidjeti OVDJE. Polaznik također mora dostaviti originalnu tiskanu inačicu potvrde osobno u referadu PPDMI ili poslati zemaljskom poštom na adresu Filozofskog fakulteta u Osijeku.
Do zatvaranja aplikacije svim će polaznicima koji su oslobođeni polaganja Školske prakse na temelju priložene odgovarajuće potvrde u mrežnoj aplikaciji biti vidljiva oznaka “verificirano” kao potvrda verifikacije i oslobađanje polaganja ovoga predmeta. Polaznici koji nisu ostvarili mogućnost oslobađanja polaganja Školske prakse na temelju priložene potvrde u mrežnoj aplikaciji o tome će biti pravodobno obaviješteni kao i o daljnjem postupanju.
2. obrazac – polaznikovo samostalno organiziranje polaganja Školske prakse – biraju oni polaznici koji samostalno žele izabrati školu i nastavni predmet za koje ih je osposobilo inicijalno obrazovanje.

Polaznici koji samostalno biraju školu i nastavni predmet za polaganje Školske prakse obvezno ostvaruju kontakt s izabranom školom i dogovaraju se o tome da škola prihvaća odabrati mentora koji je polaznikove struke i omogućiti polazniku ostvarivanje svih obveza koje su propisane posebnim obrascem o Školskoj praksi.
3. obrazac – Filozofski fakultet polazniku organizira polaganje Školske prakse – biraju oni polaznici koji žele da im Filozofski fakultet organizira polaganje Školske prakse u odgovarajućoj školi polaznikove struke i u polaznikovu mjestu stanovanja, odnosno u mjestu u kojemu postoji odgovarajuća škola najbliža polaznikovom mjestu stanovanja.
Sadržaj Školske prakse propisan je posebnim obrascem – dnevnikom prakse (može se pogledati OVDJE) koji Filozofski fakultet službenim putem dostavlja svim izabranim školama zajedno s ostalom dokumentacijom.
Mrežna će aplikacija za Školsku praksu biti otvorena od 26. veljače 2024. do 19. travnja 2024.
U tom razdoblju svaki polaznik može pristupiti aplikaciji i nekoliko puta te mijenjati svoj izbor glede Školske prakse čime se svaki prethodni izbor / ispunjeni obrazac / poništava, tj. briše.
Nakon 19. travnja 2024. aplikacija se zaključava i neće više biti moguće mijenjati podatke.
Sve upute o ispunjavanju aplikacije nalaze se u samoj aplikaciji.
Mrežna je aplikacija dostupna na poveznici: https://sokrat.ffos.hr/ff-studenti/login.php
Nakon zaključavanja aplikacije Filozofski će fakultet službenim putem dostaviti svim odabranim školama potrebnu dokumentaciju za svakog polaznika koji se upućuje na polaganje Školske prakse.
Polaznici će moći polagati Školsku praksu od 14. svibnja 2024., a to znači da se od toga dana mogu javljati u škole radi daljnjih dogovora. U skladu s Pravilnikom i Elaboratom o PPDMI, uvjet su polaganju Školske prakse odslušani svi obvezni predmeti i metodički predmeti, stoga nije moguće ostvarivati bilo koju aktivnost prije navedenoga datuma.
Nakon položene Školske prakse škola je dužna također službenim putem Filozofskom fakultetu (referadi PPDMI) dostaviti obrazac o položenoj Školskoj praksi ispunjen traženim podatcima, potpisan i ovjeren pečatom škole.