Gostujuće predavanje na Poslijediplomskom sveučilišnom studiju Pedagogija i kultura suvremene škole: prof. dr. sc. Blaženka Divjak

Odsjek za pedagogiju

Prof. dr. sc. Blaženka Divjak održat će predavanje “Suvremena škola u suvremenom društvu punom izazova” u subotu 15. veljače 2022. godine s početkom u 9:00 sati putem platforme Zoom.

Prof. dr. sc.  Blaženka Divjak redovita je profesorica u trajnom zvanju u području prirodnih znanosti, polje matematike te viša znanstvena savjetnica iz društvenih znanosti, polje informacijskih i komunikacijskih znanosti na Fakultetu organizacije i informatike, Sveučilišta u Zagrebu.

Diplomirala je matematiku i fiziku na Prirodoslovno matematičkom fakultetu (PMF), Sveučilišta u Zagrebu 1989., postigla znanstveni magisterij iz matematike 1993., a doktorsku disertaciju iz matematike je na  PMF-u obranila 1998.

U vremenu od 2010. do 2014. bila je prorektorica za studente i studije na Sveučilištu u Zagrebu, a od 2017. do 2020. ministrica znanosti i obrazovanja Republike Hrvatske. U period od siječnja do lipnja 2020. kada je Hrvatska predsjedala Vijećem Europske unije, profesorica Divjak je predsjedala vijećima ministra EU-a zaduženih za obrazovanja i znanost.

U ministarskom mandatu provodila je projekte kurikularne reforme općega obrazovanja, osnivanje centara kompetentnosti u strukovnome obrazovanju, umrežavanja hrvatskog visokog obrazovanja i znanosti na međunarodnoj razini (pridruženo članstvo u CERN-u i ESA-i), a udvostručio se i broj stipendija za studente.

Područje interesa i znanstvenog istraživanja joj je interdisciplinarno i mijenjalo se kroz vrijeme. Na početku karijere najviše se bavila teorijskom matematikom (neeuklidskom geometrijom) te matematičkim obrazovanjem,  a onda je proširila područje istraživanja na strateško planiranje u području obrazovanja i znanosti, teoriju odlučivanja, e-učenje, analitike učenja, razvoj kurikuluma i reforme u području obrazovanja i znanosti.

Profesorica Divjak je vrlo aktivna na području međunarodne suradnje i projekta pa je koordinirala ili sudjelovala kao znanstvenica u preko 30 međunarodnih i nacionalnih projekta iz svih nabrojenih područja njezinog znanstvenog i stručnog interesa. U ljetnom semestru 2015. je bila gostujuća znanstvenica na Sveučilištu u Edinburghu (UK).

Objavila je više od 150 znanstvenih i stručnih radova te 7 knjiga, od kojih su dvije sveučilišni udžbenici Sveučilišta u Zagrebu.

Životopis predavačice: https://www.foi.unizg.hr/en/staff/blazenka.divjak