Studijski programi i izvedbeni planovi

Osnovne informacije o studiju

Naziv studija:

Dvopredmetni preddiplomski studij sociologije.

Vrsta studija:

Sveučilišni studij

Nositelj i izvođač studija:

Filozofski fakultet Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku.

Trajanje studija:

Tri godine/šest semestara

Ukupan broj ECTS bodova:

90 ECTS-a

Uvjeti upisa:

Na preddiplomski studij mogu se upisati pristupnici sa završenom srednjom školom i položenom državnom maturom.

Ciljevi studija i kompetencije koje se stječu njegovim završavanjem:

Preddiplomski studij sociologije razvija različite kompetencije utemeljene na sociološkom pristupu društvenoj stvarnosti, sociološkim teorijama i istraživačkoj metodologiji. Osim prepoznavanja društvenih promjena i njihovog znanstveno-stručnog istraživanja, studij ima zadatak razviti kritički stav prema aktualnim društvenim zbivanjima, osposobiti mlade stručnjake za primjenu teorijskog znanja i metodoloških znanja i vještina u istraživanju društvenih fenomena i traženju mogućih tumačenja njihova uzroka.

Studenti koji s uspjehom ispune sve predviđene obveze iz preddiplomskog studija sociologije raspolagat će znanjima i vještinama koje omogućavaju rad u istraživačkim agencijama (tvrtke za istraživanje tržišta, tvrtke za istraživanje javnog mnijenja, agencija za odnose s javnošću i sl.), medijima, marketingu, organizacijama civilnog društva, državnoj upravi, političkim strankama i sl.

 

Akademski naziv koji se stječe završetkom studija:

Završetkom preddiplomskog studija sociologije stječe se akademski naziv sveučilišni/a prvostupnik/prvostupnica (baccalaureus/baccalaurea) sociologije.

 

Popis obveznih kolegija

Naziv predmeta NOSITELJ P V S ECTS  Status
Prvi semestar
Osnovni pojmovi sociologije izv. prof. dr. sc. Anita Dremel 2 0 2 5 O
Osnove sociološke statistike I prof. dr. sc. Željko Pavić 2 1 0 5 O
Engleski za humanističke i društvene znanosti 1/ Njemački za humanističke i društvene znanosti 1 dr. sc. D. Kuna, viša predavačica/ dr. sc. N. Truck-Biljan, viša predavačica 0 2 0 2 O
TZK Željko Beissman, viši predavač 0 2 0 1 O
Drugi semestar
Klasične sociologijske teorije izv. prof. dr. sc. Anita Dremel 2 0 2 5 O
Metode istraživanja I prof. dr. sc. Željko Pavić 1 1 1 5 O
Engleski za humanističke i društvene znanosti 2/ Njemački za humanističke i društvene znanosti 2 dr. sc. D. Kuna, viša predavačica/ dr. sc. N. Truck-Biljan, viša predavačica 0 2 0 2 O
TZK Željko Beissman, viši predavač 0 2 0 1 O
Treći semestar
Suvremene sociologijske teorije izv. prof. dr. sc. Anita Dremel 2 0 2 5 O
Sociologija hrvatskog društva prof. dr. sc. Antun Šundalić 2 0 2 5 O
Engleski za humanističke i društvene znanosti 3/ Njemački za humanističke i društvene znanosti 3 dr. sc. D. Kuna, viša predavačica/ dr. sc. N. Truck-Biljan, viša predavačica 0 2 0 2 O
TZK Željko Beissman, viši predavač 0 2 0 1 O
Četvrti semestar
Sociologija ruralnog razvoja doc. dr. sc. Barbara Pisker 2 0 2 5 O
Biologija socijalnog ponašanja prof. dr. sc. Hrvoje Lepeduš 2 0 1 5 O
Engleski za humanističke i društvene znanosti 3/ Njemački za humanističke i društvene znanosti 3 dr. sc. D. Kuna, viša predavačica/ dr. sc. N. Truck-Biljan, viša predavačica 0 2 0 2 O
TZK Željko Beissman, viši predavač 0 2 0 1 O
Peti semestar
Sociologija kulture izv. prof. dr. sc. Anita Dremel 2 0 2 6 O
Sociologija grada doc. dr. sc. Mateo Žanić 2 0 1 5 O
Šesti semestar
Sociologija migracija doc. dr. sc. Simona Kuti 2 0 1 4 O
Socijalna ekologija prof. dr. sc. Hrvoje Lepeduš 2 0 1 5 O
Završni rad 3

 

 

Popis izbornih kolegija

Naziv predmeta NOSITELJ  P V S ECTS Status
Osnove sociološke statistike II prof. dr. sc. Željko Pavić 2 1 0 4 I
Kvantitativne metode prof. dr. sc. Željko Pavić 1 1 0 3 I
Metode istraživanja II prof. dr. sc. Željko Pavić 1 1 1 4 I
Obrada i analiza podataka prof. dr. sc. Željko Pavić 2 1 0 4 I
Demografija prof. dr. sc. Dražen Živić 2 0 1 4 I
Sociologija obitelji prof. dr. sc. Krunoslav Nikodem 2 0 1 4 I
Etika okoliša doc. dr. sc. Tijana Trako Poljak 2 0 1 4 I
Sociologija znanosti dr. sc. Adrijana Šuljok 2 0 1 4 I
Sociologija rata i mira doc. dr. sc. Kruno Kardov 2 0 1 4 I
Socijalna povijest ideja doc. dr. sc. Boško Pešić 2 0 1 4 I
Socijalna psihologija izv. prof. dr. sc. Silvija Ručević 2 0 1 4 I
Uvod u filozofiju doc dr. sc. Boško Pešić 2 0 1 4 I
Sociologija roda izv. prof. dr. sc. Anita Dremel 2 0 1 3 I
Uvod u kriminologiju doc. dr.sc. Barbara Herceg Pakšić 2 0 1 4 I
Teorije nacije i kultura izv. prof. dr. sc. Ivana Žužul 2 0 1 4 I
Medijske i komunikacijske teorije doc. dr. sc. Gordana Lesinger 2 0 1 4 I
Komunikacijske i prezentacijske vještine doc. dr. sc. Gordana Lesinger 1 1 1 4 I
Povijest znanosti prof. dr. sc. Hrvoje Lepeduš 2 0 1 4 I

 

 

IZVEDBENI PLANOVI:

Preddiplomski studij

Diplomski studij

 

 

PLAN I PROGRAM Sveučilišni prijediplomski dvopredmetni studij Sociologija

PLAN I PROGRAM Sveučilišni diplomski dvopredmetni studij

Obrazac za studentsko vrednovanje studijskih programa