Nastava iz kolegija Sintaktičko-semantička valencija predikatora, Uvod u diskurs medija, Spol i jezična uporaba (G. Milić)

Odsjek za engleski jezik i književnost

Nastava iz moga obveznog kolegija Sintaktičko-semantička valencija predikatora (3. godina) te izbornih kolegija Uvod i diskurs medija i Spol i jezična uporaba održavat će se uživo (kontaktno) prema rasporedu i u učionicama navedenim na rasporedu.

Otvoreni su i Moodle kolegiji za sva tri kolegija, preko kojih će se distribuirati materijali i komunicirati u vezi kolegija. Molim studente da se što prije prijave na kolegij, koristeći sljedeće lozinke:

Sintaktičko-semantička valencija predikatora: SSVP_2021

Uvod u diskurs medija: media_2021

Spol i jezična uporaba: gender_2021

Studenti su, sukladno najnovijim uputama HZJZ te dekana Filozofskog fakulteta, obvezni nositi maske, osim u slučaju kada su baš svi nazočni preboljeli COVID-19 ili su cijepljeni.
Molim Vas također da proučite upute o novom načinu evidencije prisutnosti na nastavi.

Goran Milić