Monika  Bereš

Soba: 59

Telefon (interni): 4675

Telefon (direktni): 494-675

Monika Bereš

asistent

Odsjek: ODSJEK ZA POVIJEST

E-mail: mberes@ffos.hr

Područje znanosti: Humanističke znanosti