Natječaj Filozofskog fakulteta Osijek: 13. listopada 2021. (NOVE OBAVIJESTI)

OBAVIJEST

Rezultati pisane provjere znanja (testiranja) — I. razine odabira kandidata Natječaja za izbor jednog zaposlenika/zaposlenice na radno mjesto I. vrste—stručni suradnik za poslove na projektima i projektima EU na neodređeno vrijeme u punom radnom vremenu u Uredu za znanost, projekte i međunarodnu suradnju u Odsjeku u središnjoj službi/Tajništvu Filozofskog fakulteta Osijek i POZIV na II. razinu odabira kandidata dostupni su OVDJE.


ODLUKA O IZBORU STRUČNOG REFERENTA

Odluka o izboru jednog zaposlenika/zaposlenice na radno mjesto III. vrste-stručni referent za stručno-administrativne poslove odsjeka na neodređeno vrijeme u punom radnom vremenu u Uredu za stručne i administrativne poslove za organizaciju studija u Odsjeku u središnjoj službi/Tajništvu Filozofskog fakulteta u Osijeku dostupna je OVDJE.


OBAVIJEST KANDIDATIMA

Rezultati II. razine odabira kandidata i ukupni rezultati I. i II. razine odabira kandidata za izbor jednog zaposlenika/zaposlenice na radno mjesto III. vrste-stručni referent za stručno-administrativne poslove odsjeka na neodređeno vrijeme u punom radnom vremenu u Uredu za stručne i administrativne poslove za organizaciju studija u Odsjeku u središnjoj službi/Tajništvu Filozofskog fakulteta u Osijeku dostupni su OVDJE.


OBAVIJEST KANDIDATIMA

Rezultati pisane provjere znanja (testiranja) – I. razine odabira kandidata Natječaja za izbor jednog zaposlenika/zaposlenice na radno mjesto III. vrste-stručni referent za stručno-administrativne poslove odsjeka na neodređeno vrijeme u punom radnom vremenu u Uredu za stručne i administrativne poslove za organizaciju studija u Odsjeku u središnjoj službi/Tajništvu Filozofskog fakulteta u Osijeku

i POZIV na II. razinu odabira kandidata dostupni su OVDJE.


Obavijest kandidatima natječaja – za izbor jednog zaposlenika/zaposlenice na radno mjesto I. vrste-stručni suradnik za poslove na projektima i projektima EU na neodređeno vrijeme u punom radnom vremenu u Uredu za znanost, projekte i međunarodnu suradnju u Odsjeku u središnjoj službi/Tajništvu Filozofskog fakulteta Osijek (NOVO !)

Obavještavaju se kandidati natječaja za izbor

 • za izbor jednog zaposlenika/zaposlenice na radno mjesto  I. vrste-stručni suradnik za poslove na projektima i projektima EU na neodređeno vrijeme u punom radnom vremenu u Uredu za znanost, projekte i međunarodnu suradnju u Odsjeku u središnjoj službi/Tajništvu Filozofskog fakulteta Osijek objavljenog 13. listopada 2021. godine, da će se pisana provjera znanja (testiranje) kandidata održati 24. studenoga 2021. godine (srijeda), dok će se usmeno testiranje / razgovor s kandidatima održati 1. prosinca 2021. (srijeda). Obavijesti o terminima održavanja pisane provjere i razgovora/intervjua kandidati će dobiti na adresu elektroničke pošte. OBAVIJEST JE DOSTUPNA OVDJE!

Stručno povjerenstvo za izbor jednog zaposlenika/zaposlenice na radno mjesto  I. vrste-stručni suradnik za poslove na projektima i projektima EU na neodređeno vrijeme u punom radnom vremenu u Uredu za znanost, projekte i međunarodnu suradnju u Odsjeku u središnjoj službi/Tajništvu Filozofskog fakulteta Osijek


Obavijest kandidatima natječaja – za izbor jednog zaposlenika/zaposlenice na radno mjesto I. vrste-stručni suradnik za poslove na projektima i projektima EU na neodređeno vrijeme u punom radnom vremenu u Uredu za znanost, projekte i međunarodnu suradnju u Odsjeku u središnjoj službi/Tajništvu Filozofskog fakulteta Osijek

Obavještavaju se kandidati natječaja za izbor

 • za izbor jednog zaposlenika/zaposlenice na radno mjesto  I. vrste-stručni suradnik za poslove na projektima i projektima EU na neodređeno vrijeme u punom radnom vremenu u Uredu za znanost, projekte i međunarodnu suradnju u Odsjeku u središnjoj službi/Tajništvu Filozofskog fakulteta Osijekobjavljenog 13. listopada 2021. godine, da će se pisana provjera znanja (testiranje) kandidata održati 17. studenoga 2021. godine (srijeda), dok će se usmeno testiranje / razgovor s kandidatima održati 24. studenoga 2021. (srijeda).Obavijesti o terminima održavanja pisane provjere i razgovora/intervjua kandidati će dobiti na adresu elektroničke pošte. OBAVIJEST JE DOSTUPNA OVDJE (VAN SNAGE !)!

Stručno povjerenstvo za izbor jednog zaposlenika/zaposlenice na radno mjesto  I. vrste-stručni suradnik za poslove na projektima i projektima EU na neodređeno vrijeme u punom radnom vremenu u Uredu za znanost, projekte i međunarodnu suradnju u Odsjeku u središnjoj službi/Tajništvu Filozofskog fakulteta Osijek


Obavijest kandidatima natječaja – za izbor jednog zaposlenika/zaposlenice na radno mjesto III. vrste – stručni referent za stručno-administrativne poslove odsjeka na neodređeno vrijeme u punom radnom vremenu u Odsjeku u središnjoj službi/Tajništvu Filozofskog fakulteta Osijek

 

Obavještavaju se kandidati natječaja za izbor

 • za izbor jednog zaposlenika/zaposlenice na radno mjesto III. vrste – stručni referent za stručno-administrativne poslove odsjeka na neodređeno vrijeme u punom radnom vremenu u Odsjeku u središnjoj službi/Tajništvu Filozofskog fakulteta Osijek

objavljenog 13. listopada 2021. godine, da će se pisana provjera znanja (testiranje) kandidata održati 15. studenoga 2021. godine (ponedjeljak), dok će se usmeno testiranje / razgovor s kandidatima održati 22. studenoga 2021. (ponedjeljak)

Obavijesti o terminima održavanja pisane provjere i razgovora/intervjua kandidati će dobiti na adresu elektroničke pošte.

OBAVIJEST JE DOSTUPNA OVDJE (VAN SNAGE !)!

 

Stručno povjerenstvo za izbor jednog zaposlenika/zaposlenice na radno mjesto III. vrste – stručni referent za stručno-administrativne poslove odsjeka na neodređeno vrijeme u punom radnom vremenu u Odsjeku u središnjoj službi/Tajništvu Filozofskog fakulteta Osijek


Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku

FILOZOFSKI FAKULTET OSIJEK

raspisuje

 

 NATJEČAJ

za izbor

 

 1. jednog zaposlenika/zaposlenice na radno mjesto I. vrste – stručni suradnik za poslove na projektima i projektima EU na neodređeno vrijeme u punom radnom vremenu u Odsjeku u središnjoj službi/Tajništvu Filozofskog fakulteta Osijek
 2. jednog zaposlenika/zaposlenice na radno mjesto III. vrste – stručni referent za stručno-administrativne poslove odsjeka na neodređeno vrijeme u punom radnom vremenu u Odsjeku u središnjoj službi/Tajništvu Filozofskog fakulteta Osijek
 3. jednog izvršitelja/izvršiteljice u naslovno suradničko zvanje asistenta iz znanstvenog područja Humanističkih znanosti, znanstvenog polja filologija (znanstvena grana teorija i povijest književnosti)

 

 

Svi kandidati Natječaja moraju ispunjavati opće uvjete propisane Zakonom o radu (“Narodne novine” br. 93/14., 127/17. i 98/19.).

 

Kandidati pod točkom 1. su pored općih uvjeta propisanih Zakonom o radu dužni ispunjavati i sljedeće uvjete:

 • završen diplomski sveučilišni studij iz znanstvenog područja društvenih ili humanističkih znanosti
 • aktivno znanje engleskog jezika
 • jedna godina radnog iskustva

 

Na mrežnoj stranici fakulteta https://www.ffos.unios.hr/ naveden je opis poslova radnog mjesta I. vrste – stručni suradnik za poslove na projektima i projektima EU.

 

Kandidati pod točkom 1. su uz prijavu na Natječaj obvezni priložiti:

 • životopis
 • izvornik ili ovjerenu presliku diplome (ovjerena preslika može biti ovjerena od javnog bilježnika ili ustanove koja je izdala diplomu)
 • presliku identifikacijske isprave
 • presliku identifikacijske isprave
 • elektronički zapis o podacima osiguranja HZMO-a (e-radna knjižica), ne stariji od dana objave ovog Natječaja
 • priložen odgovarajući dokaz o radnom iskustvu
 • popunjen i potpisan obrazac Privole (objavljen na mrežnoj stranici Fakulteta https://www.ffos.unios.hr/dokumenti).

 

Kandidati pod točkom 1. koji ispunjavaju formalne uvjete Natječaja i koji su uz prijavu na Natječaj priložili obvezujuću dokumentaciju, moraju pristupiti I. razini natječajnog postupka – pisanom testiranju, a o mjestu i vremenu održavanja I. razine natječajnog postupka – pisanog testiranja bit će obaviješteni putem mrežne stranice fakulteta www.ffos.unios.hr. Kandidati koji ne pristupe pisanom testiranju smatrat će se da su povukli prijavu na Natječaj i neće se smatrati kandidatima Natječaja.

Kandidati Natječaja pod točkom 1.  obvezni su priložiti dokumentaciju u dva primjerka.

Kandidati pod točkom 2. su pored općih uvjeta propisanih Zakonom o radu dužni ispunjavati i sljedeće uvjete:

 • srednja stručna sprema društvenog smjera
 • poznavanje rada na računalu
 • jedna godina radnog iskustva

Na mrežnoj stranici fakulteta https://www.ffos.unios.hr/ naveden je opis poslova radnog mjesta I. vrste – stručni referent za stručno-administrativne poslove odsjeka.

Kandidati pod točkom 2. su uz prijavu na Natječaj obvezni priložiti:

 • životopis
 • izvornik ili ovjerenu presliku svjedodžbe (ovjerena preslika može biti ovjerena od javnog bilježnika ili ustanove koja je izdala svjedodžbu)
 • presliku identifikacijske isprave
 • elektronički zapis o podacima osiguranja HZMO-a (e-radna knjižica), ne stariji od dana objave ovog Natječaja
 • priložen odgovarajući dokaz o radnom iskustvu
 • popunjen i potpisan obrazac Privole (objavljen na mrežnoj stranici Fakulteta https://www.ffos.unios.hr/dokumenti).

 

Kandidati pod točkom 2. koji ispunjavaju formalne uvjete Natječaja i koji su uz prijavu na Natječaj priložili obvezujuću dokumentaciju, moraju pristupiti I. razini natječajnog postupka – pisanom testiranju, a o mjestu i vremenu održavanja I. razine natječajnog postupka – pisanog testiranja bit će obaviješteni putem mrežne stranice fakulteta www.ffos.unios.hr. Kandidati koji ne pristupe pisanom testiranju smatrat će se da su povukli prijavu na Natječaj i neće se smatrati kandidatima Natječaja.

Kandidati Natječaja pod točkom 2.  obvezni su priložiti dokumentaciju u dva primjerka.

Kandidati Natječaja pod točkom 3. moraju ispunjavati opće uvjete propisane člancima 92. stavkom 2. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju („Narodne novine“ br. 123/03., 198/03., 105/04., 174/04., 2/07.-Odluka USRH, 46/07., 45/09., 63/11., 94/13., 139/13., 101/14.-Odluka USRH, 60/15.-Odluka USRH i 131/17.), člankom 186. Statuta Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku – pročišćeni tekst, člankom 108. Statuta Filozofskog fakulteta Osijek – pročišćeni tekst te uvjete propisane člankom 44. Pravilnika o provedbi postupka izbora/reizbora u zvanja i na odgovarajuća radna mjesta Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku.

Kandidati Natječaja pod točkom 3. podnose prijavu na Natječaj uz obvezno priloženu dokumentaciju prema propisanom obrascu za prijavu Obrazac broj 7. – za izbor u naslovno zvanje koji je objavljen na mrežnim stranicama Fakulteta (poveznica: http://www.ffos.hr/ O nama/Dokumenti/Uvjeti napredovanja nastavnika/Pravilnici), sukladno naslovnom zvanju i točki Natječaja na koju se prijavljuju.

Kandidati Natječaja pod točkom 3. koji ispunjavaju formalne uvjete Natječaja i koji su uz prijavu na Natječaj priložili obvezujuću dokumentaciju, obvezni su pristupiti testiranju/razgovoru (intervju) pred Povjerenstvom, odnosno II. razini natječajnog postupka, a o mjestu i vremenu održavanja testiranju/razgovora (intervjua) bit će obaviješteni putem mrežne stranice Filozofskog fakulteta Osijek www.ffos.unios.hr te putem e-pošte. Za kandidate koji ne pristupe testiranju/razgovoru (intervju) smatrat će se da su povukli prijavu na Natječaj i neće se smatrati kandidatima Natječaja.

 

Kandidati Natječaja pod točkom 3. obvezni su priložiti dokumentaciju u dva primjerka, osim radova (od kojih 1 originalni) i u elektroničkom obliku na CD-u u PDF-formatu.

Kandidati Natječaja koji su strani državljani, uz prijavu su obvezni priložiti dokaz o poznavanju hrvatskog jezika u skladu sa Zajedničkim europskim referentnim okvirom za jezike (B2).

Svi kandidati Natječaja obvezni su priložiti popunjen i potpisan Obrazac Privole (Obrazac 9) koji je objavljen na mrežnoj stranici Fakulteta: https://www.ffos.unios.hr/o-nama/dokumenti/ >> ovdje!

Na Natječaj se pod jednakim uvjetima mogu prijaviti osobe oba spola. Nepravovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati.

Kandidatima prijavljenim na Natječaj smatrat će se samo osobe koje podnesu pravovremenu i potpunu prijavu te ispunjavaju formalne uvjete Natječaja.

Potpunom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u ovom Natječaju i koja je vlastoručno potpisana od kandidata koji je podnio prijavu za Natječaj.

Ako kandidat ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnom zakonu, dužan je u prijavi na Natječaj pozvati se na to pravo, priložiti isprave kojima se dokazuje statuse temeljem kojeg ostvaruje pravo prednosti, potvrdu Hrvatskog zavoda za zapošljavanje izdanu u vrijeme trajanja ovog Natječaja kao dokaz o statusu nezaposlene osobe te dokaz iz kojeg je vidljivo na koji način je prestao radni odnos kod posljednjeg poslodavca. Prednost u odnosu na ostale kandidate ostvaruje se samo pod jednakim uvjetima.

Poveznica za stranicu Ministarstva hrvatskih branitelja na kojoj su navedeni dokazi potrebni za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju je (https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843).

 

Natječaj pod točkama 1. do 3. otvoren je osam (8) dana od dana objavljivanja.

 

Svi kandidati Natječaja bit će obaviješteni o rezultatima Natječaja najkasnije u roku od osam (8) dana od provedenog postupka izbora kandidata putem mrežne stranice Filozofskog fakulteta Osijek www.ffos.unios.hr. Filozofski fakultet Osijek zadržava pravo obavijestiti sve prijavljene kandidate i putem elektroničke pošte.

Zakon o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju, Statut Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku – pročišćeni tekst, Statut Filozofskog fakulteta Osijek – pročišćeni tekst i Pravilnik o provedbi postupka izbora/reizbora u zvanja i na odgovarajuća radna mjesta Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku objavljeni na mrežnim stranicama Fakulteta (poveznica:http://www.ffos.hr/Onama/Dokumenti/Uvjetinapredovanjanastavnika/Pravilnici).

Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta Natječaja podnose se u navedenim rokovima na adresu:

Filozofski fakultet Osijek u sastavu Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku

Lorenza Jägera 9

31000 Osijek

s naznakom “za Natječaj – radno mjesto I. vrste – stručni suradnik za poslove na projektima i projektima EU / radno mjesto III. vrste – stručni referent za stručno-administrativne poslove odsjeka / naslovno suradničko zvanje asistenta”

Prijavom na Natječaj, kandidat daje privolu da se svi njegovi osobni podatci sadržani u natječajnoj dokumentaciji prikupljaju i obrađuju u svrhu provedbe Natječaja u skladu s propisima koji uređuju zaštitu osobnih podataka posebno Uredbom Uredbe (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (Opća uredba o zaštiti podataka). Kandidati Natječaja obvezni su priložiti potpisanu Privolu, a ukoliko ne prilože potpisanu Privolu, smatrat će se da imaju nepotpunu prijavu za Natječaj.

Izvod iz Pravilnika o ustrojstvu radnih mjesta – stručni referent

Izvod iz Pravilnika o ustrojstvu radnih mjesta FFOS – stručni suradnik