Natječaj za Erasmus+ KA1 mobilnost studenata za ljetni semestar u ak. god. 2021./2022.

Sveučilištu u Osijeku je u prosincu 2020. godine odobren novi Erasmus Charter for Higher Education, čime je omogućeno sudjelovanje Sveučilišta u programu Erasmus+ za razdoblje od 2021. do 2027. U okviru ERASMUS+ Programa – Ključne aktivnosti 1, Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku dana 30. rujna 2021. objavljuje natječaj za dodjelu financijskih potpora studentima koji odlaze na inozemne visokoškolske ustanove ili organizacije. Svrha boravka u inozemstvu je studijski boravak ili stručna praksa ili kombinirani studijski boravak i stručna praksa ili kratkoročna (kombinirana) mobilnost.

Sve detalje možete pronaći na sljedećoj poveznici: http://www.unios.hr/natjecaj-za-erasmus-ka1-mobilnost-studenata-za-ljetni-semestar-u-akademskoj-godini-2021-2022/