Natječaj za stipendiranje dva studenta u sklopu doktorskog studija Jezikoslovlje u akademskoj godini 2024./2025.

Odsjek za hrvatski jezik i književnost

NATJEČAJ

za stipendiranje dva studenta u sklopu Doktorskog studija Jezikoslovlje u akademskoj godini 2024./2025.

Filozofski fakultet Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku (u daljnjem tekstu: Fakultet)  raspisuje Natječaj za stipendiranje za dva studenta koji u akademskoj godini 2024./2025. upisuju prvi puta Doktorski studij Jezikoslovlje, znanstveno područje humanističkih znanosti, znanstveno polje filologija. Stipendija će se dodijeljivati u obliku oslobađanja plaćanja školarine prema Pravilniku o uvjetima i načinu ostvarivanja prava na dodjelu studentskih stipendija za izvrsnost na doktorskim studijima Filozofskog fakulteta u Osijeku i općim uvjetima i kriterijima propisanim u nastavku Natječaja.

Opći uvjeti i kriteriji oslobađanja od školarine

I. Fakultet se obvezuje osloboditi plaćanja školarine dva najbolja studenta koji prvi puta upisuju prvu godinu Doktorskog studija Jezikoslovlje prema rang listi bodova.

II. Dvije stipendije bit će dodijeljene pristupnicima koji imaju najviše bodova na rang listi pristupnika u kojoj će se bodovati sljedeći kriteriji:

 1. Kandidat zadovoljava temeljne uvjete za upis na doktorski studij.
 2. Tijekom studija student je sudjelovao u međunarodnoj razmjeni studenata u okviru programa Erasmus+ ili kakvog drugog kompetitivnog programa.
 3. Tijekom studija student je sudjelovao u znanstvenoistraživačkom radu pod mentorstvom (glavni istraživač treba priložiti detaljan opis uloge studenta u projektu, te njegova postignuća, ako ne postoji objavljeni rad).
 4. Tijekom studija student je bio nositelj ili sudjelovao u provedbi studentskog istraživanja (treba priložiti detaljan opis uloge studenta u projektu, te njegova postignuća, ako ne postoji objavljeni rad).
 5. Tijekom studija student je sudjelovao na znanstvenim i/ili stručnim skupovima (dokazuje sažecima sa skupova).
 6. Tijekom studija student je sudjelovao u znanstvenoistraživačkom radu, te je rad objavljen ili prihvaćen za tisak u časopisu ili knjizi.
 7. Tijekom studija student je bio demonstrator u nastavi.
 8. Tijekom studija student je dobitnik nagrade fakulteta za najboljeg studenta.
 9. Tijekom studija student je dobitnik nagrade matičnog fakulteta.
 10. Tijekom studija student je dobitnik Rektorove nagrade.
 11. Prosjek ocjena na sveučilišnoj preddiplomskoj razini i diplomskoj razini
 12. Prosjek ocjena iz jezikoslovnih kolegija na sveučilišnoj preddiplomskoj razini i diplomskoj razini.

*Maksimalan broj bodova koji je moguće ostvariti za pojedinu kategoriju je 10 (slovima: deset).

III. Oslobođenje od plaćanja školarine odnosi se na školarinu za prvu akademsku godinu studija. U svakoj daljnjoj godini studiranja stipendirani će student biti oslobođen plaćanja školarine isključivo ako na vrijeme obavi sve obveze u sklopu doktorskog studija i u zadanom roku upiše višu godinu studija.

 1. Ako student oslobođen plaćanja školarine u prvoj godini studija ne uspije na vrijeme izvršiti sve obveze u sklopu studija i u zadanom roku upisati višu akademsku godinu, obvezan je snositi troškove školarine za preostalo vrijeme studija do dovršetka studija.
 2. Ovom natječaju ne mogu pristupiti studenti koji već imaju zaposlenje na Filozofskom fakultetu u Osijeku i koji su oslobođeni plaćanja školarine na temelju druge osnove.
 3. Ova se stipendija ne može isplatiti na račun korisnika i izvršava se isključivo kao oslobođenje od obveze plaćanja školarine za studente koji bi upisom na studij imali tu obvezu.

VII. Oslobađanje plaćanja školarine studija uključuje troškove ocjene i obrane doktorskog rada, tiskanja diplome i promocije.

VIII. Ovaj natječaj nije natječaj za upis na Doktorski studij Jezikoslovlje, koji se objavljuje zasebno i na koji se student obavezno mora prijaviti kako bi se kvalificirao kao kandidat za ovo stipendiranje.

Prijavi za upis treba priložiti:

 1. obrazac za prijavu nalazi se u nastavku ovog natječaja
 2. popratne dokumente uz prijavu koji potkrepljuju ispunjavanje kriterija navedenih pod II.

Natječaj je otvoren do 16. rujna 2024. godine.

Ako se na Natječaj za upis na Doktorski studij Jezikoslovlje ne prijavi dovoljan broj kandidata, Fakultet zadržava pravo da u akademskoj godini 2024./2025. ne upiše novu generaciju studenata na navedenom studiju o čemu će pravovremeno obavijestiti kandidate koji su se prijavili na ovaj natječaj. Ovaj se natječaj u tom slučaju poništava.

Prijavu na natječaj i ostale dokumente dostaviti na adresu:

Filozofski fakultet u Osijeku, Ured za studente i studije, Lorenza Jägera 9, 31 000 Osijek i elektroničkom poštom na: dtomas1@ffos.hr.


TEKST NATJEČAJA I OBRAZAC ZA PRIJAVU

CALL FOR APPLICATION FOR TWO SCHOLARSHIPS WITHIN THE POSTGRADUATE UNIVERSITY STUDY PROGRAMME IN LINGUISTICS