NATJEČAJ za stipendiranje dva studenta u sklopu Poslijediplomskog sveučilišnog studija Pedagogija i kultura suvremene škole u akademskoj godini 2022./2023.

Filozofski fakultet Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku (u daljnjem tekstu: Fakultet)  raspisuje Natječaj za stipendiranje za dva studenta koji u akademskoj godini 2022./2023. upisuju prvi puta Poslijediplomski sveučilišni studij Pedagogija i kultura suvremene škole, znanstveno područje društvenih znanosti, znanstveno polje pedagogija. Stipendija će se dodijeljivati u obliku oslobađanja plaćanja školarine prema Pravilniku o uvjetima i načinu ostvarivanja prava na dodjelu studentskih stipendija za izvrsnost na poslijediplomskim studijima Filozogskog fakulteta u Osijeku i općim uvjetima i kriterijima propisanim u nastavku Natječaja.

Opći uvjeti i kriteriji oslobađanja od školarine

I. Fakultet se obvezuje osloboditi plaćanja školarine dva najbolja studenta koji prvi puta upisuju prvu godinu Poslijediplomskog sveučilišnog studija Pedagogija i kultura suvremene škole prema rang listi bodova.

II. Dvije stipendije bit će dodijeljene pristupnicima koji imaju najviše bodova na rang listi pristupnika u kojoj će se bodovati sljedeći kriteriji:

 1. Kandidat zadovoljava temeljne uvjete za upis na doktorski studij.
 2. Tijekom studija student je sudjelovao u međunarodnoj razmjeni studenta u okviru programa Erasmus+ ili kakvog drugog kompetitivnog programa.
 3. Tijekom studija student je sudjelovao u znanstvenoistraživačkom radu pod mentorstvom (glavni istraživač treba priložiti detaljan opis uloge studenta u projektu, te njegova postignuća, ako ne postoji objavljeni rad).
 4. Tijekom studija student je bio nositelj ili sudjelovao u provedbi studentskog istraživanja (treba priložiti detaljan opis uloge studenta u projektu, te njegova postignuća, ako ne postoji objavljeni rad).
 5. Tijekom studija student je sudjelovao na znanstvenim i/ili stručnim skupovima (dokazuje sažecima sa skupova).
 6. Tijekom studija student je sudjelovao u znanstvenoistraživačkom radu, te je rad objavljen ili prihvaćen za tisak u časopisu ili knjizi.
 7. Tijekom studija student je bio demonstrator u nastavi.
 8. Tijekom studija student je dobitnik nagrade fakulteta za najboljeg studenta.
 9. Tijekom studija student je dobitnik nagrade matičnog fakulteta.
 10. Tijekom studija student je dobitnik Rektorove nagrade.
 11. Prosjek ocjena na završenoga sveučilišnoga preddiplomskoj i diplomskoj razini studija.

*Maksimalan broj bodova koji je moguće ostvariti za pojedinu kategoriju je 10 (slovima: deset).

III. Oslobođenje od plaćanja školarine odnosi se na školarinu za prvu akademsku godinu studija. U svakoj daljnjoj godini studiranja stipendirani će student biti oslobođen plaćanja školarine isključivo ako na vrijeme obavi sve obveze u sklopu doktorskog studija i u zadanom roku upiše višu godinu studija.

IV. Ukoliko student oslobođen plaćanja školarine u prvoj godini studija ne uspije na vrijeme izvršiti sve obveze u sklopu studija i u zadanom roku upisati višu akademsku godinu, obvezan je snositi troškove školarine za preostalo vrijeme studija do dovršetka studija.

V. Ovom natječaju ne mogu pristupiti studenti koji već imaju zaposlenje na Filozofskom fakultetu u Osijeku i koji su oslobođeni plaćanja školarine na temelju druge osnove.

VI. Ova se stipendija ne može isplatiti na račun korisnika i izvršava se isključivo kao oslobođenje od obveze plaćanja školarine za studente koji bi upisom na studij imali tu obvezu.

VII. Oslobađanje plaćanja školarine studija uključuje troškove ocjene i obrane doktorskog rada, tiskanja diplome i promocije.

VIII. Ovaj Natječaj nije natječaj za upis na Poslijediplomski sveučilišni studij Pedagogija i kultura suvremene škole, koji se objavljuje zasebno i na koji se student obavezno mora prijaviti kako bi se kvalificirao kao kandidat za ovo stipendiranje.

Prijavi za upis treba priložiti:

 1. obrazac za prijavu nalazi se u nastavku ovog natječaja
 2. popratne dokumente uz prijavu koji potkrepljuju ispunjavanje kriterija navedenih pod II.

Natječaj je otvoren do 10. listopada 2022. godine.

Ako se na Natječaj za upis na Poslijediplomski sveučilišni studij Pedagoija i kultura suvremene škole ne prijavi dovoljan broj kandidata, Fakultet zadržava pravo da u akademskoj godini 2022/2023. ne upiše novu generaciju studenata na navedenom studiju o čemu će pravovremeno obavijestiti kandidate koji su se prijavili na ovaj Natječaj. Ovaj se Natječaj u tom slučaju poništava.

Prijavu na Natječaj i ostale dokumente dostaviti na adresu:

Filozofski fakultet u Osijeku, Ured za studente i studije, Lorenza Jägera 9, 31000 Osijek ili elektroničkom poštom na: amihaljevic@ffos.hr.

Tekst Natječaja i obrazac za prijavu možete preuzeti OVDJE.