Natječaj za upis na doktorski i studij Književnost i kulturni identitet u akademskoj godini 2024./2025.

Odsjek za hrvatski jezik i književnost

NATJEČAJ 

za upis na  

Doktorski studij Književnost i kulturni identitet

u akademskoj godini 2024./2025.

Filozofski fakultet Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku (u daljnjem tekstu: Fakultet)  raspisuje Natječaj za upis 20 doktoranada na Doktorski studij Književnost i kulturni identitet, znanstveno područje humanističkih znanosti, znanstveno polje filologija.

Opći uvjeti i kriteriji upisa

I. Doktorski studij mogu upisati:

 1. pristupnici koji su završili sveučilišni diplomski studij iz područja humanističkih  znanosti (polje filologija) (po bolonjskom sustavu)
 2. pristupnici koji su završili četverogodišnji sveučilišni dodiplomski studij humanističkih znanosti (polje filologija) po studijskom sustavu kakav je bio na snazi prije 2005. godine
 3. pristupnici koji su stekli akademski stupanj magistra znanosti iz područja humanističkih znanosti (predbolonjski sustav)
 4. pristupnici koji su završili predbolonjski magistarski studij i položili sve propisane ispite ili su ih položili djelomično.

Ako se prijave kandidati izvan navedenih kategorija, njihov će status pojedinačno rješavati Povjerenstvo za stjecanje doktorata znanosti.

II. Pristupnici za upis na studij moraju imati završen sveučilišni diplomski studij s prosječnom ocjenom od najmanje 4,0.

III. Pristupnici moraju aktivno vladati najmanje jednim stranim jezikom, što treba biti vidljivo   iz dokumentacije.

Kriterij odabira kandidata

 • uspjeh na prethodnoj razini studija
 • motivacijsko pismo s okvirnim prijedlogom doktorskog istraživanja
 • razgovor s pristupnikom o istraživačkim interesima (o terminima razgovora pristupnici će biti obaviješteni putem mrežne stranice Filozofskog fakulteta u Osijeku).

Obavijesti o studiju

Doktorski studij traje tri godine odnosno šest semestara, a završetkom studija stječe se 180 ECTS bodova i akademski stupanj doktora znanosti iz znanstvenog područja humanističkih znanosti, znanstvenog polja filologija.

Školarina po semestru studija iznosi 700,00 eura.

Školarina studija uključuje troškove ocjene i obrane doktorskog rada, tiskanje diplome i promociju.

Opis studija dostupan je na službenoj stranici Filozofskoga fakulteta u Osijeku (http://www.ffos.unios.hr: Studiji → Poslijediplomski studiji → Književnost i kulturni identitet), a dodatne obavijesti mogu se dobiti u Uredu za studente i studije osobno ili telefonski na broj 031/494-725 te elektroničkom poštom stručne suradnice za poslijediplomske studije Dajane Tomas, mag. iur. (dtomas1@ffos.hr).

Prijavi za upis treba priložiti:

 1. obrazac za prijavu koji se nalazi u nastavku natječaja
 2. životopis
 3. diplomu o završenom diplomskom sveučilišnom studiju (ovjerena preslika kod javnog bilježnika ili nadležene ustanove koja je diplomu izdala) ili rješenje o akademskom priznavanju strane diplome (ovjerena preslika)
 4. motivacijsko pismo s okvirnim planom istraživačkih interesa
 5. prijepis ocjena prijediplomskog i diplomskog sveučilišnog studija
 6. preporuke dvaju sveučilišnih nastavnika
 7. odluku poslodavca o plaćanju studija (ako polaznik sam ne plaća studij).

Natječaj je otvoren do 16. rujna 2024. godine. O rezultatima natječaja pristupnici će biti obaviješteni najkasnije do 1. listopada 2024. godine, a rok je za podnošenje prigovora pristupnika 24 sata od objave rezultata.

Upis pristupnika na Doktorski studij Književnost i kulturni identitet obavit će se najkasnije do 15. listopada 2024.

Ako se na natječaj ne prijavi dovoljan broj kandidata, Fakultet zadržava pravo da u akademskoj godini 2024./2025. ne upiše novu generaciju studenata na navedenom studiju o čemu će pravovremeno obavijestiti kandidate koji su se prijavili na ovaj natječaj.

Prijavu na natječaj i ostale dokumente dostaviti na adresu:

Filozofski fakultet u Osijeku, Ured za studente i studije, Lorenza Jägera 9, 31 000 Osijek

ili elektroničkom poštom na: dtomas1@ffos.hr.


TEKST NATJEČAJA I OBRAZAC ZA PRIJAVU

THE CALL FOR THE ENROLMENT IN THE POSTGRADUATE UNIVERSITY STUDY PROGRAMME IN LITERATURE AND CULTURAL IDENTITY