Bilateralni i multilateralni ugovori o suradnji

Osim 34 bilateralna Erasmus+ ugovora temeljem kojih se regulira međunarodna mobilnost studenata, nastavnog i nenastavnog osoblja, Fakultet je u zadnjih 5 godine potpisao i druge bilateralne i multilateralne ugovore o suradnji:

  • Ugovor o suradnji s Filozofskim fakultetom Sveučilišta u Novom Sadu, potpisan 25. veljače 2010.
  • Ugovor o suradnji sa Sveučilištem Deakin (Deakin University, School of Psychology) iz Melboruna, potpisan 10. siječnja 2011.
  • Bilateralni ugovor u suradnji između Filozofskog fakulteta u Osijeku i Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Pečuhu, potpisan 18. veljače 2011.
  • Ugovor o suradnji sa Sveučilištem u Debrecenu (Faculty of Child and Adult Education) potpisan 15. travnja 2011.
  • Ugovor o suradnji s Pedagoškim fakultetom u Somboru (Sveučilište u Novom Sadu), potpisan 12. svibnja 2011.
  • Konzorcijski ugovor s 22 međunarodna partnera u svrhu provođenja projekta FP7 MIME potpisan u listopadu 2013.
  • Ugovor u pristupanju CEEPUS III Trans mreži 10 europskih sveučilišta potpisan 2013.
  • Ugovor o suradnji s University of West Hungary, Szombathely, o provedbi zajedničkog projekta Projekt Supporting the Development of Foreign Language Education at the University of West HungaryTÁMOP 4.1.2.D-12/1/KONV-2012-0006, potpisan 10. 9. 2012.
  • Memorandum o razumijevanju kojemu je pristupilo 25 međunarodnih partnera u svrhu prijave i provedbe projekta COST Action IS1404: Evolution of reading in the age of digitisation (E-READ) potpisan u 14. 05. 2014.