OBAVIJEST O PRIJAVI I UPISIMA U PRVU GODINU SVEUČILIŠNIH DIPLOMSKIH STUDIJA U AKADEMSKOJ 2023. / 2024. GODINI

1. Uvjeti upisa

Završen odgovarajući sveučilišni prijediplomski studij

2. Prijava za razredbeni postupak

Prijave za razredbeni postupak za upis na sveučilišne diplomske studije u akademskoj godini 2023./2024. godini primaju se od 18. do 22. rujna 2023. godine u vremenu od 9 do 12 sati u sobi broj 5 (Ured za studente i studije).

Prilikom prijave za razredbeni postupak kandidati moraju predati sljedeće:

 1. obrazac prijave – skinuti OVDJE
 2. svjedodžbu ili diplomu o završenom sveučilišnom prijediplomskom studiju (original ili presliku), odnosno Potvrdu o završenom sveučilišnom prijediplomskom studiju ako kandidat još nije dobio diplomu
 3. prijepis ocjena ostvarenih na prijediplomskom studiju s ukupnom prosječnom ocjenom na tri decimale
 4. strani državljani moraju donijeti:

– potvrdu o državljanstvu određene države

– rješenje o priznavanju inozemne visokoškolske kvalifikacije u svrhu nastavka obrazovanja u Republici Hrvatskoj (Odjeljak za akademsko priznavanje inozemnih visokoškolskih kvalifikacija, priznavanje razdoblja studija i ECTS bodova, Cara Hadrijana 10c, 31000 Osijek, Hrvatska; E-mail: akademsko.priznavanje@unios.hr ; +385 31 22 41 83; voditeljica Višnja Sak Bosnar, visnja@unios.hr)

Kandidati koji nakon studija ili dijela studija provedenog na inozemnoj visokoškolskoj ustanovi žele nastaviti obrazovanje u Republici Hrvatskoj, na Filozofskom fakultetu u Osijeku, moraju se javiti Centru za unaprjeđenje i osiguranje kvalitete visokog obrazovanja, Odjeljku za akademsko priznavanje inozemnih visokoškolskih kvalifikacija, priznavanje razdoblja studija i ECTS bodova na adresu Cara Hadrijana 10c, 31000 Osijek, Hrvatska, e-mail akademsko.priznavanje@unios.hr, telefon +385 31 22 41 83 ili izravno voditeljici Odjeljka Višnji Sak Bosnar, mag. oec. na e-mail visnja@unios.hr ).

Sve informacije o postupku priznavanje razdoblja studija provedenog na inozemnoj visokoškolskoj ustanovi mogu se pronaći na

http://www.unios.hr/kvaliteta/djelatnosti/akademsko-priznavanje/ .

Studenti koji nisu državljani RH ili država članica EU plaćaju školarinu u iznosu od 2.189,93 eura / 16.500,00 kn, osim državljana Ukrajine. (fiksni tečaj konverzije 1 euro = 7,53450 kuna)

 

Candidates who wish to continue their education in the Republic of Croatia, at the Faculty of Humanities and Social Sciences in Osijek, after completing their studies or part of their studies at a foreign higher education institution, must contact the Quality Assurance Center of Josip Juraj Strossmayer University of Osijek, in particular the Office for academic recognition of higher education qualifications, recognition of study periods and ECTS credits.

Contact information:

address: the Quality Assurance Center of Josip Juraj Strossmayer University of Osijek, the Office for academic recognition of higher education qualifications, recognition of study periods and ECTS credits, Cara Hadrijana 10c, 31000 Osijek, Croatia

e-mail: akademsko.priznavanje@unios.hr

telephone: +385 31 22 41 83

You can also contact Ms. Višnja Sak Bosnar, the head of the Department, by e-mail: visnja@unios.hr .

All information on the procedure for the recognition of the period of study spent at a foreign higher education institution can be found at http://www.unios.hr/kvaliteta/djelatnosti/akademsko-priznavanje/.

Candidates who are not the Croatian citizens or the citizens of the European Union are required to pay an annual tuition fee of 2.189,93 eura /16.500,00 KN upon enrolment. Citizens of Ukraine are exempt from paying the annual tuition fee. (fixed conversion rate 1 EUR= 7,53450 KN)

Prijave koje nisu kompletne neće se primati, odnosno neće se razmatrati, niti će kandidati biti uvršteni na rang-liste.

3. Razredbeni ispit

Za upise na sveučilišne diplomske  studije ne održavaju se razredbeni ispiti, već se rang-liste utvrđuju na temelju prosjeka ocjena postignutih na sveučilišnom prijediplomskom studiju. Ocjena se iskazuje na tri (3) decimale.

4. Rang-liste

Rang-liste utvrđuju se za sve predviđene sveučilišne diplomske jednopredmetne i dvopredmetne studije. Rezultati razredbenog postupka objavit će se 25. rujna 2023. na Oglasnoj ploči Fakulteta i na mrežnoj stranici  www.ffos.unios.hr.

5. Upisi

Upisi kandidata na diplomske sveučilišne studije provodit će se 28. i 29. rujna 2022. u predavaonicama 15 i 16 (prizemlje – desno).

Kandidati stječu pravo upisa prema postignutom rezultatu na konačnoj rang-listi te se upisuju prema rasporedu (dolje u tekstu). Kandidati koji ne dođu na upis u određeno vrijeme, gube pravo upisa.

Ako se na dan upisa ne upišu svi kandidati koji su ostvarili pravo upisa, u 12 sati pomiče se crta na rang-listi za onoliko mjesta koliko je ostalo nepopunjeno, te se prozivaju prisutni kandidati.

Kandidat koga se prozove, a nije prisutan, gubi pravo upisa.

Na upis je potrebno donijeti:

 • fotokopiju osobne iskaznice
 • jednu fotografiju (3,5 x 4,5 cm)
 • dokaz o uplaćenim troškovima upisa – platiti jednom uplatnicom 47,00 eura / 354,12 kn uz FTK 7,53450 kn (40,00 eura / 301,38 kn trošak upisa i upisnih materijala + 7,00 eura / 52,74 kn troškovi projekata Studentskog zbora Sveučilišta) –  ovi troškovi se uplaćuju na IBAN Fakulteta: HR8423600001102484368, poziv na broj: navesti OIB studenta, opis: troškovi upisa
 • dokaz o uplaćenim troškovima osiguranja studenata od posljedica nesretnog slučaja u iznosu od 3,98 eura / 30,00 kn  – ovi troškovi se uplaćuju  na račun Croatia osiguranja:

Primatelj: Croatia osiguranje d.d., Filijala Osijek, Trg Lj. Gaja 1, 31000 Osijek

Broj računa primatelja: IBAN: HR9123400091400555110

Model: HR 00

Poziv na broj primatelja: 02427-216020003953-016

Opis: IME PREZIME, Premija po polici broj 216020003953

 • strani studenti koji nisu državljani RH ili država članica EU trebaju donijeti uplatnicu o plaćenim troškovima studija

6. Obavijesti

 • Sve obavijesti o prijavi za upis, razredbenom postupku te ostalim uvjetima i pitanjima vezanima uz upis, kandidati mogu dobiti u Uredu za studente i studije Filozofskog fakulteta u Osijeku, L. Jägera 9, Osijek, i na mrežnim stranicama Fakulteta ffos.unios.hr.
 • Upis studenata provodi se u skladu s Natječajem Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku za upis studenata u I. godinu diplomskih sveučilišnih studija u akademskoj 2023./2024. godini.
 • Sve dodatne obavijesti mogu se dobiti u Uredu za studente i studije Filozofskog fakulteta u Osijeku na telefonske brojeve 494-645, 494-649 i 494-725 te na mrežnoj stranici Fakulteta http://www.ffos.unios.hr/ .

 

Raspored upisa:

 

28. rujna 2023.

8.00 – 9.00 – predavaonica 15

Hrvatski jezik i književnost, nastavnički

Hrvatski jezik i književnost, nastavnički i Pedagogija

8.00 – 9.00 – predavaonica 16

Engleski jezik i književnost, nastavnički i Njemački jezik i književnost, nastavnički

Engleski jezik i književnost, nastavnički i Povijest, nastavnički

9.00 – 10.00 – predavaonica 15

Engleski jezik i književnost, nastavnički  i Filozofija, nastavnički

Engleski jezik i književnost, nastavnički i Pedagogija

Engleski jezik i književnost, nastavnički i Hrvatski jezik i književnost, nastavnički

Mađarski jezik i književnost, komunikološki smjer i Engleski jezik i književnost, nastavnički

9.00 – 10.00 – predavaonica 16

Pedagogija i Povijest, nastavnički

Povijest, nastavnički i Filozofija, nastavnički

10.00 – 11.00 – predavaonice 15 i 16

Psihologija

11.00 – 12.00 – predavaonica 15

Sociologija, nastavnički i Engleski jezik i književnost, nastavnički

Sociologija, nastavnički i Engleski jezik i književnost, prevoditeljski

Sociologija, nastavnički i Hrvatski jezik i književnost, nastavnički

Sociologija, nastavnički  i Pedagogija

Sociologija, nastavnički  i Filozofija, nastavnički

Sociologija, nastavnički  i Povijest, nastavnički

11.00 – 12.00 – predavaonica 16

Povijest umjetnosti, nastavnički i Hrvatski jezik i književnost, nastavnički

Povijest umjetnosti, nastavnički i Njemački jezik i književnost, nastavnički

Povijest umjetnosti, nastavnički i Mađarski jezik i književnost, komunikološki

Povijest umjetnosti, nastavnički i Informacijske tehnologije

 

29. rujna 2023.

8.00 – 9.00 – predavaonica 15

Nakladništvo i Engleski jezik i književnost, prevoditeljski

Nakladništvo i Njemački jezik i književnost, prevoditeljski

Nakladništvo i Informatologija

Nakladništvo i Informacijske tehnologije

8.00 – 9.00 – predavaonica 16

Informatologija i Filozofija, nastavnički

Informatologija i Engleski jezik i književnost, nastavnički

Informatologija i Engleski jezik i književnost, prevoditeljski

Informatologija i Njemački jezik i književnost, prevoditeljski

Informatologija i Hrvatski jezik i književnost, nastavnički

9.00 – 10.00 – predavaonica 15

Informatologija i Informacijske tehnologije

9.00 – 10.00 – predavaonica 16

Engleski jezik i književnost, prevoditeljski  i Njemački jezik i književnost, prevoditeljski

Engleski jezik i književnost, prevoditeljski  i Povijest, nastavnički

Engleski jezik i književnost, prevoditeljski  i Hrvatski jezik i književnost, nastavnički

10.00 – 11.00 – predavaonica 15

Engleski jezik i književnost, prevoditeljski  i Pedagogija

Engleski jezik i književnost, prevoditeljski  i Filozofija, nastavnički

Mađarski jezik i književnost, komunikološki  i Engleski jezik i književnost, prevoditeljski

Mađarski jezik i književnost, komunikološki  i Hrvatski jezik i književnost, nastavnički

Mađarski jezik i književnost, komunikološki  i Povijest, nastavnički

10.00 – 11.00 – predavaonica 16

Mađarski jezik i književnost, komunikološki  i Pedagogija

Hrvatski jezik i književnost, nastavnički  i Povijest, nastavnički

Filozofija, nastavnički i Hrvatski jezik i književnost, nastavnički

Filozofija, nastavnički i Pedagogija

11.00 – 12.00 – predavaonica 15

Njemački jezik i književnost, nastavnički  i Hrvatski jezik i književnost, nastavnički

Njemački jezik i književnost, prevoditeljski  i Hrvatski jezik i književnost, nastavnički

Njemački jezik i književnost, nastavnički  i Pedagogija

Njemački jezik i književnost, prevoditeljski  i Pedagogija

11.00 – 12.00 – predavaonica 16

Njemački jezik i književnost, nastavnički