Obavijest o upisima u višu, ponavljačku nastavnu godinu, te o nastavku i dovršenju studija u ak. 2022./2023. godini

TERMINI UPISA:

 • 1. dio – studenti se upisuju putem STUDOMATA od 26. do 30. rujna 2022. godine (upis je omogućen putem interneta)
 • 2. dio – studenti dolaze na Fakultet dostaviti dokumentaciju (uplatnice i ostalo, prema donjim uputama) i obaviti upis u cijelosti (učionica 16) – prema RASPOREDU koji je vidljiv OVDJE:

Najvažniji uvjeti za upis u višu nastavnu godinu:

 • Ostvareno najmanje 48 ECTS bodova na svim studijima osim na studiju Psihologije, gdje je potrebno ostvariti najmanje 55 ECTS bodova.
 • Jedinstvena sveučilišna studentska anketa.

Molimo sve studente da obavezno ispune Jedinstvenu sveučilišnu studentsku anketu za akademsku godinu 2021./2022. godinu, link: (http://www.unios.hr/jedinstvena-sveucilisna-studentska-anketa-2022/) Dokaz je potvrda sa Studomata koju nije potrebno ovjeriti.

PLAĆANJE STUDIJA – ŠKOLARINA

 • Studenti koji plaćaju školarinu dužni su prilikom upisa (učionica 16 – prema rasporedu) dostaviti dokaz o uplaćenoj školarini. Troškovi školarine se uplaćuju na IBAN fakulteta: HR8423600001102484368, poziv na broj: navesti OIB studenta, opis: školarina za ak. 2022./2023. godinu. Školarina se može platiti Internet bankarstvom, putem opće uplatnice, te putem Diners Club, Mastercard, Maestro ili Visa kreditnih kartica (kartice trebaju omogućavati plaćanje na rate) u Računovodstvu Fakulteta.
 • Redoviti studenti ne plaćaju studij ukoliko su ostvarili 55 i više ECTS bodova u tekućoj nastavnoj godini i imaju položene sve ispite iz prethodne nastavne godine.
 • Školarina za studente koji su odslušali sve semestre te imaju pravo redovitog studiranja još jednu trećinu dulje od propisanog trajanja studija (apsolventi) u akademskoj godini 2022./2023. se ne naplaćuje.
 • Redoviti studenti koji su ostvarili uvjete za upis u višu godinu (od 48 do 54 ECTS boda u tekućoj nastavnoj godini i imaju položene sve ispiti iz prethodne nastavne godine) plaćaju studij prema linearnom modelu, koji nalazi na kraju ove obavijesti.
 • Redoviti studenti koji nisu ostvarili uvjete za upis u višu godinu (ostvarili su od 24 do završno 47 ECTS bodova u tekućoj nastavnoj godini i imaju položene sve ispite iz prethodne nastavne godine) mogu upisati ponavljanje godine i plaćaju studij prema linearnom modelu. Tablica s iznosima školarina nalazi se na kraju ove obavijesti.

REDOVITI STUDENTI KOJI SU OSTVARILI UPIS U VIŠU GODINU

Za upis u višu godinu potrebno je sljedeće:

 • Upisati se putem Studomata, koji je otvoren za studente od 26. do 30. rujna 2022. godine.

Izvedbeni planovi studija s popisom obveznih i izbornih predmeta mogu se naći na mrežnoj stranici Fakulteta (molimo Vas da pročitate sve napomene)

S obzirom na ograničen broj studenata koji mogu upisati izborni predmet može se dogoditi da ne uspijete upisati željeni predmet. Molimo Vas da upis nastavite izborom drugog izbornog predmeta koji je moguće upisati kako ne bi došlo do blokade sustava. Za sve naknadne promjene upisanih izbornih predmeta možete se javiti voditeljici/voditelju vašeg Odsjeka. Ured za studente i studije će biti obaviješten od strane voditelja odsjeka o promjeni izbornih kolegija, te nije potrebno zbog toga osobno dolaziti na Fakultet.

Studenti nakon upisa izbornih predmeta moraju imati upisanih minimalno 30 ECTS-bodova, osim onih studenata 2. godine diplomskih studija koji prema izvedbenom planu nastave u ljetnom semestru moraju upisati više od 30 ECTS-bodova. Oni u zimskom semestru upisuju onoliko manje bodova koliko više moraju upisati u ljetnom semestru .

 • Troškove školarine (prema linearnom modelu) i troškove upisa u iznosu od 130,00 kuna + 30,00 kuna troškovi osiguranja od posljedica nesretnog slučaja (ukupno 160,00 kuna – uplata na jednu uplatnicu), potrebno je platiti prije 2. dijela upisa. Troškovi školarine i troškovi upisa moraju biti uplaćeni odvojeno (na dvije uplatnice). Molimo Vas da dokaz o uplati troškova upisa i troškova školarine (za one koji plaćaju, uplatnice i sl.) te potvrdu o ispunjenoj Jedinstvenoj sveučilišnoj studentskoj anketi za akademsku godinu 2021./2022. dostavite u 2. dijelu upisa, prema rasporedu dolaska na Fakultet.

REDOVITI STUDENTI KOJI SU ODSLUŠALI SVE SEMESTRE TE IMAJU PRAVO REDOVITOG STUDIRANJA JOŠ JEDNU TREĆINU DULJE OD PROPISANOG TRAJANJA STUDIJA – APSOLVENTI

Upis za redovite studente koji su odslušali sve semestre te imaju pravo redovitog studiranja  još jednu trećinu dulje od propisanog trajanja studija (apsolventi) provest će Ured za studente i studije , oni se ne upisuju putem Studomata..

Za upis je potrebno sljedeće:

 • Uplatiti troškove projekti studentskog zbora Sveučilišta u iznosu od 30,00 kuna + 30,00 kuna troškovi osiguranja od posljedica nesretnog slučaja (ukupno 60,00 kuna – uplata na jednu uplatnicu)
 • Isprintati potvrdu da je ispunjena jedinstvena sveučilišna studentska anketa za akademsku godinu 2021./2022.
 • Dokaz o uplati troškova studentskog zbora Sveučilišta te potvrdu o ispunjenoj Jedinstvenoj sveučilišnoj studentskoj anketi za akademsku godinu 2021./2022. treba dostaviti u 2. dijelu upisa (dolazak na Fakultet prema rasporedu – gore u tekstu).
 • Studenti preddiplomskog studija moraju položiti sve ispite s druge nastavne godine, te ostvariti minimalno 24 ECTS boda s treće nastavne godine.
 • Studenti diplomskog studija moraju položiti sve ispite s prve nastavne godine, te ostvariti minimalno 24 ECTS boda s druge nastavne godine.
 • Studentima treba biti odobrena tema završnog/diplomskog rada

PONAVLJANJE GODINE

 • Studenti mogu ponavljati godinu samo ako su ostvarili 24 i više ECTS bodova u tekućoj nastavnoj godini te ako su položili sve ispite s prethodne nastavne godine
 • Studenti koji ponovno upisuju istu nastavnu godinu u akademskoj godini 2022./2023. ne upisuju se putem Studomata, upisuje ih Ured za studente i studije (2. dio upisa – prema rasporedu – gore u tekstu). Prije upisa potrebno je uplatiti troškove školarine prema linearnom modelu, te 30,00 kn – za projekte Studentskog zbora Sveučilišta + 30,00 kuna troškovi osiguranja od posljedica nesretnog slučaja (ukupno 60,00 kuna – uplata na jednu uplatnicu) na IBAN: HR8423600001102484368. Troškovi školarine i troškovi studentskog zbora (+ osiguranje) moraju biti uplaćeni odvojeno (na dvije uplatnice).  Potvrdu o ispunjenoj Jedinstvenoj sveučilišnoj studentskoj anketi za akademsku godinu 2021./2022. godinu te dokaze o uplatama troškova školarine, studentskog zbora i treba dostaviti u 2. dijelu upisa (dolazak na Fakultet prema rasporedu – gore u tekstu).

GUBITAK STUDENTSKIH PRAVA (DOVRŠENJE STUDIJA)

 • Ukoliko je student u akademskoj godini 2021./2022. ostvario manje od 24 ECTS boda, a želi nastaviti studij, treba popuniti zahtjev za dovršenje studija. Zahtjev se može preuzeti OVDJE i popunjavaju ga studenti koji prvi puta traže dovršenje studija.
 • Zahtjev za dovršenje studija treba dostaviti Uredu za studente i studije.

Studenti koji gube studentska prava, gube i pravo na zdravstveno osiguranje i to su dužni javiti Zavodu za zdravstveno osiguranje u roku od 30 dana.