Obavijest studentima o izbornim kolegijima

Odsjek za pedagogiju

Molbe i dopisi studenata svih studijskih godina koji su se pismeno obratili Voditelju odsjeka izv. prof. dr. sc. G. Livazoviću, te izrazili potrebu za upisom ili ispisom s izbornog kolegija zbog ECTS bodova ili kolizije, proslijeđeni su u službeni postupak Uredu za studentska pitanja i bit će provedeni tijekom prvog tjedna nastave u ak. 2021./2022. godini. U slučaju poteškoća s upisom na izborne kolegije, studenti se mogu javiti Voditelju odsjeka, dok u međuvremenu trebaju početi redovito pohađati nastavu izbornog kolegija.