Objavljen novi broj Anafore

Csilla Utasi 

Arthur Koestler fogalompárja– A jógi és a komisszár – Danilo Kiš irodalmi gondolkodásában (str. 1-23)

Izvorni znanstveni članak

Zoltán Németh

Egy speciális álnévtìpus: posztmodern apokrifek a kortárs magyar irodalomban (str. 27-43)

Izvorni znanstveni članak

Stephanie Jug

Das Brückenmotiv und reflexives Denken. Über die Notwendigkeit des Überlegens in Vukelichs Der Mann auf der Brücke (str. 47-68)

Izvorni znanstveni članak

Goran Ilić

Die Humanitätsidee und „totalitäre Strukturen“ in Thomas Manns Erzählung Das Gesetz und seiner politischen Essayistik (str. 71-91)

Izvorni znanstveni članak

Antonija Huljev, Tihomir Živić

Slagalice sudbina i konstrukti slobodnoga vremena – novohistoričko čitanje pisanih svjedočanstava zarobljenika u Drugome svjetskom ratu (str. 95-125)

Izvorni znanstveni članak

Tihana Lubina

Gimnazijska knjižna zbirka kao muzejska zbirka (str. 127-138)

Pregledni rad

Ivana Dizdar

Reafirmacija identiteta „autsajdera“ u romanima U mraku Ilije Jakovljevića i Mladost Tome Ivića Mate Ujevića (str. 141-163)

Izvorni znanstveni članak

Ivana Buljubašić Srb

Multimodalna kohezija zbirke Galerija likovnih umjetnosti u Osijeku Luke Bekavca (str. 165-182)

Izvorni znanstveni članak

Mostafa A. S. Rosheed, Wafa’ Abbas Sahan

From Innocence to Infection: Interpreting “The Sick Rose” in the Light of the COVID‐19 Crisis (str. 185-195)

Pregledni rad

Raid Althagafy

Chronotope of Utopia: A Bakhtinian Reading in George Orwell’s Animal Farm (1945) (str. 197-221)

Prethodno priopćenje

Proza iz „kule od bjelokosti“ – od dokumenta do kritike vremena. Jadranka Zlomislić, Politics in the Ivory Towers: The American Academic Novel 1950–1980, Filozofski fakultet, Osijek, 2023., 152 str. (str. 225-232)

Sanja Runtić 
Recenzija, prikaz

Polidiskurzivna studija o interpretaciji (suvremene) poezije. Nedžad Ibrahimović, (Či)talac lirske pjesme. Tumačenje savremene poezije, Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, Podgorica, 2022. (str. 233-242)

Ivan Šunjić 
Recenzija, prikaz

Zrcalo i znak. O bosanskohercegovačkoj teatrologiji druge polovice 20. stoljeća. Tina Laco, Bosanskohercegovačka teatrologija nakon Drugog svjetskog rata, Muzej književnosti i pozorišne umjetnosti BiH, Sarajevo, 2022. (str. 243-248)

Perina Meić 
Recenzija, prikaz

Eine Lyrikanthologie nicht nur für GermanistInnen. Pod jednim zvonom dva jezika. Antologija hrvatske i njemačke suvremene lirike. / Zwei Sprachen unter einer Glocke. Anthologie der kroatischen und deutschen zeitgenössischen Lyrik, Ogranak Matice hrvatske, Križevci, 2020. (str. 249-252)

Marijana Erstić 
Recenzija, prikaz