Predstavnici studenata, mentorstva i studenti savjetnici

Studenti savjetnici:

Lucija Grgić, lgrgic@ffos.hr

Izabel Zdravčević, izdravcevic1@ffos.hr

Mia Bošnjak, mbosnjak4@ffos.hr

Predstavnici studenata po godinama:

Prva godina preddiplomskog studija informatologije – Iskra Ana Matijanić, imatijanic@ffos.hr

Druga godina preddiplomskog studija informatologije – Bernarda Bošnjak, bbosnjak@ffos.hr

Treća godina preddiplomskog studija informatologije – Adrian Buček, abucek@ffos.hr

Prva godina diplomskog studija – Danijela Šarić, dsaric1@ffos.hr

Druga godina diplomskog studija – Marko Šoštarić, msostaric@ffos.hr

Voditelji prakse:
1. godina (dr.sc. Ines Hocenski, ihocenski@ffos.hr)
2. godina (dr.sc Ines Horvat, ihorvat2@ffos.hr)
3. godina (doc. dr. sc. Kristina Feldvari, kfeldvari@ffos.hr)