Poziv za volontiranje na međunarodnoj konferenciji LIDA 2023

Odsjek za informacijske znanosti

Pozivaju se studenti Odsjeka za informacijske znanosti koji žele sudjelovati u organizaciji međunarodne konferencije “Libraries in the Digital Age – LIDA” (https://lida.ffos.hr/), da prof. dr. sc. Sanjici Faletar Tanacković pošalju email s kratkim motivacijskim pismom (s naznačenim prosjekom dosadašnjih ocjena). Konferencija će se održati od 24. do 26. 5. 2023. u Osijeku, a od studenata se očekuje da sudjeluju u pripremi konferencije (komunikacija sa sponzorima i sl.) te pomažu u organizaciji tijekom održavanja konferencije (organizacija prostora, postavljanje postera, info desk, komunikacija sa sudionicima itd.). Prijave se primaju do 10. 2., a potom će se organizirati zajednički sastanak.