PROGRAM PRIMIJENJENE METODOLOGIJE ZA ISTRAŽIVANJE I RAZVOJ FILOZOFSKOGA FAKULTETA U OSIJEKU: OBAVIJEST O PRVOM UPISNOM ROKU U AKADEMSKOJ GODINI 2022./2023.

 

Program primijenjene metodologije za istraživanje i razvoj Filozofskoga fakulteta u Osijeku: Obavijest o prvom upisnom roku u akademskoj godini 2022./2023.

Filozofski fakultet u Osijeku organizira prvi upisni rok za program cjeloživotnog učenja „Primijenjena metodologija za istraživanje i razvoj”. Program je namijenjen svim korisnicima koji se bave znanstveno-istraživačkim radom a obuhvaća kreiranje istraživačkog pitanja, osmišljavanje metodologije kojom bi se istraživačko pitanje testiralo te obradu podataka. Dio programa čine regresijska analiza, eksploratorna i konfirmatorna faktorska analiza te različiti oblici ANOVA-e. Obavijest možete vidjeti ovdje.