PROGRAMI CJELOŽIVOTNOG UČENJA FILOZOFSKOGA FAKULTETA U OSIJEKU: OBAVIJEST O PRVOM UPISNOM ROKU U AKADEMSKOJ 2023./2024. GODINI

Programi cjeloživotnog učenja Filozofskoga fakulteta u Osijeku: Obavijest o prvom upisnom roku u akademskoj  2023./2024. godini

 

Filozofski fakultet u Osijeku organizira prvi upisni rok za sljedeće programe cjeloživotnog učenja:

 

Hrvatski jezik i jezična kultura

Program je namijenjen svim dionicima šire društvene zajednice, a njegov je cilj opći doprinos i briga za kulturu hrvatskoga jezika, odnosno poboljšanje i unapređenje hrvatske pisane i govorne jezične kulture. Obavijest možete vidjeti ovdje.

 

Hrvatski jezik za strance

Program je namijenjen odraslima koji žele učiti hrvatski jezik i latinično pismo, a organizira se i izvodi u šest stupnjeva prema Zajedničkom europskom referentnom okviru za jezike (A1–C2). Obavijest možete vidjeti ovdje.

 

Primijenjena metodologija za istraživanje i razvoj

Program je namijenjen polaznicima koji se bave znanstveno-istraživačkim radom, a obuhvaća kreiranje istraživačkog pitanja, osmišljavanje metodologije kojom bi se istraživačko pitanje testiralo te obradu podataka. Dio programa čine regresijska analiza, eksploratorna i konfirmatorna faktorska analiza te različiti oblici ANOVA-e. Obavijest možete vidjeti ovdje.

 

Učenje njemačkog jezika u svrhu visokoškolske nastave

Program je namijenjen visokoškolskim djelatnicima i polaznicima izvan visokoškolskog sustava koji se žele osposobiti za izvedbu nastave na njemačkom jeziku na visokoškolskoj razini. Obavijest možete vidjeti ovdje.

 

Akademsko pisanje na engleskom jeziku

Program je namijenjen primarno nastavnicima, znanstvenicima, studentima poslijediplomskih studija, ali i svim ostalim pojedincima u sustavu visokog obrazovanja ili izvan njega koji žele unaprijediti znanje akademskog pisanja na engleskom jeziku. Obavijest možete vidjeti ovdje.

 

Python, računalno razmišljanje i programiranje

Program je namijenjen osnovnoškolskim i srednjoškolskim nastavnicima ali i polaznicima koji su još uvijek izvan obrazovnog sustava, a žele se usavršiti za izvedbu nastave informatike u osnovnim i srednjim školama. Program mogu upisati osobe koje su završile barem prijediplomski studij iz bilo kojeg područja. Obavijest možete vidjeti ovdje.

 

Digitalne kompetencije u obrazovanju (DIKOBRAZ)

Program je namijenjen osnovnoškolskim i srednjoškolskim nastavnicima, ali i polaznicima koji su još uvijek izvan obrazovnog sustava, koji žele steći znanja, vještina i sposobnosti programiranja i primjene digitalnih alata u multimedijalnom odgojno-obrazovnom okruženju. Obavijest možete vidjeti ovdje.