Erasmus natječaji

PRVI DODATNI NATJEČAJ ZA ERASMUS+ KA1 KRATKOROČNE MOBILNOSTI STUDENATA

U okviru ERASMUS+ PROJEKTA 2023-1-HR01-KA131-HED-000122159, Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku dana 10. svibnja 2024. objavljuje Prvi dodatni natječaj za dodjelu financijskih potpora studentima koji odlaze na inozemne visokoškolske ustanove ili organizacije sa svrhom realizacije kratkoročne mobilnosti.

Vrste kratkoročnih mobilnosti su kombinirana mobilnost u svrhu studijskog boravka, kombinirani intenzivni programi (Blended Intensive Programmes – BIPs), i kratke stručne prakse.
Dužina razdoblja fizičke mobilnosti za kratkoročnu mobilnost (studij ili praksa) je najmanje 5 dana, a najduže 30 dana.

Na natječaj se mogu prijaviti svi redoviti i izvanredni studenti Sveučilišta u Osijeku.

Važeće razdoblje za realizaciju odobrenih kratkoročnih mobilnosti je 13. svibnja 2024. – 31. srpnja 2025.

Mobilnost se može organizirati na visokoškolskim ustanovama ili organizacijama u Erasmus+ programskim zemljama (države EU: Austrija, Belgija, Bugarska, Cipar, Češka, Danska, Estonija, Finska, Francuska, Njemačka, Grčka, Mađarska, Irska, Italija, Litva, Latvija, Luksemburg, Malta, Nizozemska, Poljska, Portugal, Rumunjska, Slovačka, Slovenija, Španjolska, Švedska; te Island, Lihtenštajn, Norveška, Sjeverna Makedonija, Srbija i Turska).
Preduvjet za realizaciju mobilnosti u svrhu kratkog studijskog boravka su sklopljeni Erasmus+ međuinstitucijski sporazumi.

Prijava za kratkoročnu mobilnost studenata sadržava obvezne dokumente
1. DOMOVNICA (ZA HRVATSKE DRŽAVLJANE) ILI DRUGI DOKAZ O DRŽAVLJANSTVU ZA STRANE STUDENTE,
2. POTVDA O STATUSU STUDENTA,
3. PRIJEPIS OCJENA SVIH POLOŽENIH ISPITA SA SVIH RAZINA STUDIJA (PRIJEDIPLOMSKI I DIPLOMSKI), te
4. dodatne dokumente za dokazivanje statusa studenta s manje mogućnosti za odobravanje dodatne financijske potpore.

UPUTE ZA STUDENTE SASTAVNI SU DIO PREDMETNOG NATJEČAJA. Prijavom na ovaj natječaj, studenti izjavljuju da su pročitali i razumjeli informacije i pravila predmetnog natječaja i Erasmus+ programa, kako je navedeno u Uputama za studente.

Natječaj je otvoren kontinuirano do popunjavanja dostupnih kvota i utroška dostupnih financijskih sredstava.

Sve detalje natječaja pronaći ćete na sljedećoj poveznici https://www.unios.hr/otvoreni-natjecaji-za-kratkorocne-studentske-mobilnosti/

Bazu dostupnih Blended intensive programa za kratkoročne KA1 mobilnosti moćete pronaći na sljedećoj poveznici – https://erasmusbip.org/ 

Napomena: Važno je provjeriti postoji li potpisan ugovor između našeg Sveučilišta i Sveučilišta za vašu potencijalnu mobilnost!