Informacije za studente – poslije mobilnosti

OBVEZE STUDENTA NAKON ODRAĐENE ERASMUS+ MOBILNOSTI

Nakon svake odrađene mobilnosti, potrebno je osobno dostaviti završno izvješće Službi za međunarodnu i međusveučilišnu suradnju te se javiti u Ured za studije i studente fakulteta kako bi se mobilnost priznala, odnosno upisala u Dopunsku ispravu o studiju.

Vrijeme konzultacija na Sveučilištu u Službi za međunarodnu i međusveučilišnu suradnju je od ponedjeljka do srijede od 10:00 do 13:00 sati.

U slučaju skraćivanja trajanja mobilnosti (neovisno o vrsti mobilnosti) dužem od 5 dana, umanjit će se iznos financijske potpore sukladno broju skraćenih dana. Za utvrđivanje konačnog trajanja mobilnosti uzima se original dokument Statement of Host Institution i gledaju se datumi koji su upisani na njemu. Dugoročne mobilnosti moraju trajati minimalno dva mjeseca, ako se mobilnost skrati i cjelokupno trajanje bude manje od dva mjeseca, student je dužan vratiti sva uplaćena sredstva.

A) Mobilnost u svrhu studijskog boravka – POTREBNO JE DOSTAVITI SLJEDEĆE DOKUMENTE:
1. STATEMENT OF HOST INSTITUTION – u Službu je potrebno donijeti original dokument (potpisan rukom i pečatiran), ne skeniran. U slučaju da se na stranom sveučilištu dokumenti potpisuju elektronički, potrebno je dostaviti dokaz o tome (mail u većini slučajeva).
2. TRANSCRIPT OF RECORDS – u Službu je potrebno donijeti original dokument (ako prijepis ocjena nije gotov prije vašeg odlaska, može naknadno biti poslan poštom na adresu Trg Svetog Trojstva 3, 31000 Osijek), dok se kopija nosi u referadu fakulteta zbog pokretanja postupka o priznavanju ECTS bodova stečenih na mobilnosti i upisivanja u Dopunsku ispravu o studiju.
3. RAČUNE OD PUTA I SMJEŠTAJA.
4. FINANCIJSKO IZVJEŠĆE – potpisan original dokument, ne skeniran ili uslikan.
5. LEARNING AGREEMENT FOR STUDIES – potrebno je dostaviti konačnu verziju dokumenta nakon mobilnosti samo ako ste ga tijekom mobilnosti mijenjali, odnosno ako je popunjavan dio During the mobility.
6. ANKETU koja će nakon mobilnosti biti dostavljena na mail (potrebno ju je samo popuniti, nije potrebno printati i donositi).

Preostali dio novčanih sredstava uplaćuje se nakon što student dostavi sve tražene dokumente, sukladno razdoblju trajanja mobilnosti.
Kopije dokumenata STATEMENT OF HOST INSTITUTION i TRANSCRIPT OF RECORDS potrebno je odnijeti u referadu fakulteta kako bi se pokrenuo postupak priznavanja ECTS bodova stečenih na mobilnost

B) Mobilnost u svrhu stručne prakse – POTREBNO JE DOSTAVITI SLJEDEĆE DOKUMENTE:
1. STATEMENT OF HOST INSTITUTION – u Službu je potrebno donijeti original dokument (potpisan rukom i pečatiran), ne skeniran. U slučaju da se na stranom sveučilištu/inozemnoj instituciji dokumenti potpisuju elektronički, potrebno nam je dostaviti dokaz/potvrdu o tome (mail u većini slučajeva). U slučaju da inozemna institucija nema pečat, potrebno je dostaviti potvrdu iz sudskog registra o postojanju, odnosno poslovanju institucije.
2. AFTER THE MOBILITY – u Službu je potrebno donijeti original (potpisan rukom i pečatiran) dokument, popunjen na računalu, dok kopiju dokumenta treba odnijeti u referadu fakulteta kako bi se stručna praksa priznala i unijela u Dopunsku ispravu o studiju.
3. RAČUNE OD PUTA I SMJEŠTAJA.
4. FINANCIJSKO IZVJEŠĆE – potpisan original dokument, ne skeniran ili uslikan.
5. LEARNING AGREEMENT FOR TRAINEESHIPS – potrebno je dostaviti konačnu verziju dokumenta nakon mobilnosti samo ako ste ga tijekom mobilnosti mijenjali, odnosno ako je popunjavan dio During the mobility.
6. ANKETU koja će nakon mobilnosti biti dostavljena na mail (potrebno ju je samo popuniti, nije potrebno printati i donositi).
7. ORIGINAL POLICE OSIGURANJA OD OZLJEDA I OD ODGOVORNOSTI.

Preostali dio novčanih sredstava uplaćuje se nakon što student dostavi sve tražene dokumente, sukladno razdoblju trajanja mobilnosti.
Kopije dokumenata STATEMENT OF HOST INSTITUTION i AFTER THE MOBILITY potrebno je donijeti i u referadu fakulteta kako bi se stručna praksa priznala i unijela u Dopunsku ispravu o studiju.

Potrebno je uvijek pratiti najnovije informacije i upute Sveučilišta koje možete pronaći na sljedećoj poveznici – https://www.unios.hr/erasmus-odlazni-studenti/