Pohvale za izvannastavne aktivnosti

U skladu s Pravilnikom o nagrađivanju i pohvaljivanju studenata (Članak 11., 12., 13. i 14.) Povjerenstvo za dodjelu nagrada i pohvala studentima objavljuje poziv za kandidiranje studenata za Pohvalu za izvannastavne aktivnosti.

Svake se godine troje studenata pohvaljuje za izvannastavne aktivnosti kojima su pridonijeli ugledu Fakulteta (međunarodna natjecanja, izlaganja na znanstvenim skupovima, radovi u časopisima, umjetničke ili športske skupine, rad u studentskim udrugama i slično).

  • Predloženici za pohvalu moraju imati prosjek ocjena svih položenih ispita veći od 3,50.
  • Pohvala se sastoji od pisane plakete.
  • Pohvala za izvannastavne aktivnosti studentu se može dodijeliti jednom tijekom studija.

Odluku o pohvali za izvannastavne aktivnosti donosi Fakultetsko vijeće na prijedlog Povjerenstva za dodjelu nagrada i pohvala studentima.

Kandidati trebaju priložiti:

  • popunjeni prijavni obrazac kandidature za pohvalu za izvannastavne aktivnosti
  • životopis opsega do jedne kartice teksta (1800 znakova s prazninama) s podatcima o školovanju i kraćim opisom izvannastavnih aktivnosti i interesa
  • dokumentaciju koja dokazuje nabrojene izvannastavne aktivnosti i interese (npr. potvrde, diplome, certifikate, uvjerenja, preslike radova i sl.).

Prijave se primaju do 6. 12. 2021., a dostavljaju se u A4 kuverti u Ured prodekana za nastavu i studente (naznačiti: Za Povjerenstvo za dodjelu nagrada i pohvala studentima).