Mobilnost (ERASMUS+)

Poštovani studenti Filozofskog fakulteta Osijek!

Zahvaljujući programu međunarodne razmjene LLP Erasmus+, dio svoga visokoškolskoga obrazovanja možete ostvariti na inozemnim visokoškolskim institucijama s kojima je FFOS ostvario bilateralnu suradnju.

Sveučilište J. J. Strossmayera u Osijeku (UNIOS) putem svoje Sveučilišne službe za međunarodnu i međusveučilišnu suradnju redovito objavljuje i provodi natječaje za mobilnost studenata za studijski boravak ili stručnu praksu ili kombinirani studijski boravak i stručnu praksu u okviru programa Erasmus+. Obavijesti o tim natječajima možete vidjeti na mrežnoj stranici UNIOS-a (http://www.unios.hr/natjecaj-za-erasmus-ka1-mobilnost-studenata-za-zimski-semestar-u-akademskoj-godini-2023-2024/).

Napominjemo da su provedba natječaja i odabir kandidata u nadležnosti UNIOS-a. Ni akademski Erasmus-koordinator ni ECTS-koordinatori ustrojbenih jedinica FFOS-a nisu uključeni u navedene aspekte realizacije studentske mobilnosti, stoga vas za sva pitanja i informacije vezane uz prijave na natječaj upućujemo na mrežnu stranicu UNIOS-a (http://www.unios.hr) i na Sveučilišnu službu za međunarodnu i međusveučilišnu suradnju.

Posebnu pozornost obratite na korisne izvore informacija o programu Erasmus+ dostupne na poveznici Međunarodna suradnja na mrežnim stranicama UNIOS-a (http://www.unios.hr).

 

Pravilnik o programu Erasmus +

FFOS i Erasmus

Upute studentima za prijavu na natječaj i realizaciju mobilnosti (Natječaj od 17.2.2023.)

Popis inozemnih partnerskih sveučilišta i Erasmus+ ugovora (ažurirano veljača 2023.)

Erasmus+ Info Day na FFOS-u, prezentacija od 1. ožujka 2023.

Survey on the satisfaction for incoming students

 

Molimo vas da prilikom razmatranja prijave na natječaj za ostvarivanje mobilnosti Erasmus+ obavezno dobro proučite navedene Upute i Pravilnik.

 


Postupak priznavanja razoblja boravka, odslušanih i položenih ispita

Prije odlaska na razmjenu, studenti trebaju obaviti testiranje i upis u viši semestar putem Studomata (ukoliko ne možete ovo obaviti osobno, potrebno je ovlastiti neku osobu). Važno je znati da se u Studomatu biraju samo obvezni predmeti. Također, ispite NIJE POTREBNO PRIJAVLJIVATI putem Studomata ako ćete za njih tražiti ekvivalent ispitima koje ste položili u inozemstvu.

Student se prilikom povratka s razmjene treba javiti u Ured za studente i studije.

Dokumentacija potrebna za priznavanje razoblja boravka, odslušanih i položenih ispita:

  • molba za priznavanje ispita položenih tijekom mobilnosti Erasmus+ na visokoškolskoj instituciji u inozemstvu (u tekstu navesti naziv predmeta na matičnom jeziku, hrvatskom i engleskom jeziku, broj ECTS-bodova stečenih u inozemstvu i ocjenu ispita); jedan tiskani i potpisani primjerak donijeti u Ured za studente i studije, ali isto poslati i e-poštom na adresu mmlinarevic@ffos.hr
  • zapisnik za priznavanje ispita položenih na visokoškolskoj ustanovi u inozemstvu – zapisnik popuniti, odnijeti ga na potpis i priznavanje predmetnom nastavniku za predmet čije se priznavanje traži, voditelju odsjeka, te ECTS koordinatoru odsjeka za predmet čije se priznavanje traži
  • preslik prijepisa ocjena položenih ispita

Po povratku s mobilnosti studenti su također dužni ispuniti i obrazac Izvješće studenta o mobilnosti na inozemnoj visokoškolskoj ustanovi domaćinu u svrhu studijskog boravka i potpisani primjerak dostaviti Uredu za studente i studije. Svrha je ovoga Izvješća sustavno pratiti zadovoljstvo studenata kvalitetom mobilnosti koju ostvarujemo s partnerskim visokoškolskim ustanovama.