Obrasci

1. Obrasci zapisnika

Zapisnik o diplomskom ispitu

Zapisnik o ispitu pred nastavničkim povjerenstvom

 

2. Obrasci za pokretanje obrane završnog i diplomskog rada

AZVO obrazac

Izjava o akademskoj čestitosti

Izjava o pohrani i javnoj objavi rada

Izjava o davanju suglasnosti za prikupljanje osobnih podataka

Zahtjev za pristup obrani diplomskih i završnih radova

Zahtjev za promjenu teme i mentora završnog i diplomskog rada

 

3. Obrazac evidencije za studente s invaliditetom

Evidencijski list

 

4. Izjava o koliziji

Izjava o koliziji

 

5. Obrazac mjesečnog izvješća o demonstraturi 

Obrazac mjesečnog izvješća o demonstraturi

 

6. Obrazac evidencije za studente sportaše

Obrazac evidencije za studente sportaše