Pravilnici i odluke (USS)

Odluka o nastavnom kalendaru za akademsku 2022._2023. godinu

Odluka_uvjeti upisa u više godine

Pravilnik o stručnoj praksi studenata

Pravilnik o studijima i studiranju na Sveučilištu Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku
Pravilnik o nagrađivanju i pohvaljivanju studenata
Pravilnik o Erasmus mobilnosti
Pravilnik o završnim i diplomskim radovima i diplomskim ispitima
Odluka o uvjetima  upisa u višu godinu studija za akademsku 2021.-2022. godinu
Odluka – Nastavni kalendar za akademsku 2021.-2022. godinu
Odluka o linearnom modelu studiranja na Sveučilištu J. J. Strossmayera u Osijeku
Pravilnik o stegovnoj odgovornosti studenata

 

  Odluka o uvjetima za oslobađanje/umanjenje plaćanja participacije u troškovima studija