Pravilnici i odluke (USS)

Odluka_visina školarine_2023

Odluka_uvjeti upisa u višu godinu studija u akademskoj 2023_2024. godini

Odluka_posebne naknade

Odluka o nastavnom kalendaru za akademsku 2023._2024. godinu

Odluka o nastavnom kalendaru za akademsku 2022._2023. godinu

Pravilnik o stručnoj praksi studenata

Pravilnik o studijima i studiranju na Sveučilištu Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku
Pravilnik o nagrađivanju i pohvaljivanju studenata
Pravilnik o Erasmus mobilnosti
Pravilnik o završnim i diplomskim radovima i diplomskim ispitima
Odluka o linearnom modelu studiranja na Sveučilištu J. J. Strossmayera u Osijeku
Pravilnik o stegovnoj odgovornosti studenata

 

  Odluka o uvjetima za oslobađanje/umanjenje plaćanja participacije u troškovima studija