Obrasci (J)

Dokumenti potrebni za upis u prvi semestar:

  1. obrazac za prijavu
  2. životopis
  3. rodni list (preslika)
  4. domovnica ili odgovarajući dokument za strane državljane (preslika)
  5. diploma o završenom studiju ili rješenje o akademskom priznavanju strane diplome (ovjerena preslika)
  6. dvije fotografije (4×6)
  7. prijepis ocjena
  8. preporuke dvaju sveučilišnih nastavnika (ukoliko je prosjek ocjena manji od 4,0)
  9. potvrda o vladanju najmanje jednim stranim jezikom
  10. odluka poslodavca o plaćanju studija (ukoliko polaznik sam ne plaća studij)

 

OBRASCI