Povjerenstvo za stjecanje doktorata znanosti (J)

Povjerenstva za stjecanje doktorata znanosti poslijediplomskog doktorskog studija Jezikoslovlje

 

 • Izmjena članova Povjerenstva za stjecanje doktorata znanosti poslijediplomskog sveučilišnog studija Jezikoslovlje 2021. godine
 • doc. dr. sc. Ana Mikić Čolić
 • prof. dr. sc. Vesna Bagarić Medve
 • prof. dr. sc. Branimir Belaj
 • doc. dr. sc. Ana Werkhamnn Horvat
 • doc. dr. sc. Ana Lehocki-Samardžić

 

 • Izmjena članova Povjerenstva za stjecanje doktorata znanosti poslijediplomskog doktorskog studija Jezikoslovlje 2018. godine
 • izv. prof. dr. sc Goran Tanacković Faletar
 • izv. prof. dr. sc. Vesna Bagarić Medve
 • prof. dr. sc. Branimir Belaj
 • izv. prof. dr. sc. Gabrijela Buljan
 • doc. dr. sc. Ana Mikić Čolić

 

 • Izmjena članova Povjerenstva za stjecanje doktorata znanosti poslijediplomskog doktorskog studija Jezikoslovlje 2017. godine
 • izv. prof. dr. sc Tanja Gradečak-Erdeljić
 • izv. prof. dr. sc. Vesna Bagarić Medve
 • prof. dr. sc. Branimir Belaj
 • izv. prof. dr. sc. Branko Kuna
 • izv. prof. dr. sc. Gabrijela Buljan

 

 • Izmjena članova Povjerenstva za stjecanje doktorata znanosti poslijediplomskog doktorskog studija Jezikoslovlje 2015. godine
 • prof. dr. sc. Mario Brdar, predsjednik 1.6.2013. – 31.5.2017.
 • izv. prof. dr. sc. Branko Kuna, član 1.11.2014. – 31.5.2017.
 • prof. dr. sc. Marija Omazić, članica 1.11.2015. – 31.10.2019.
 • prof. dr. sc. Vladimir Karabalić, član 1.6.2013. – 31.5.2017
 • prof. dr. sc. Branimir Belaj, član 1.6.2015. – 31.5.2019.

 

 • Izmjena članova Povjerenstva za stjecanje doktorata znanosti poslijediplomskog doktorskog studija Jezikoslovlje 2013. godine
 • prof. dr. sc. Mario Brdar, predsjednik  1.6.2013. – 31.5.2017.
 • prof. dr. sc. Ljiljana Kolenić, članica 1.6.2013. – 31.5.2017.
 • izv. prof. dr. sc. Marija Omazić, članica 1.11.2011. – 31.10.2015.
 • prof. dr. sc. Vladimir Karabalić, član 1.6.2013. – 31.5.2017.
 • prof. dr. sc. Ana Pintarić, članica 1.6.2011. – 31.5.2015

 

 • Od 1. travnja 2009. članovi Povjerenstva za stjecanje doktorata znanosti poslijediplomskog doktorskog studija Jezikoslovlje imenovani su bez ograničavanja mandata
 • prof. dr. sc. Ljiljana Kolenić, predsjednica
 • prof. dr. sc. Mario Brdar, član
 • izv. prof. dr. sc. Ivan Jurčević, član
 • izv. prof. dr. sc. Vladimir Karabalić, član
 • doc. dr. sc. Branko Kuna, član