Književnost i kulturni identitet

Trogodišnji poslijediplomski sveučilišni studij Književnost i kulturni identitet studentima omogućava uvid u suvremene pravce proučavanja književnosti i suvremene interpretacijske paradigme u ovome području. Studij je istraživački orijentiran, njeguje istraživačke interese svakog pojedinačnog studenta, omogućava fleksibilno studiranje i kvalitetan mentorski rad s vrhunskim znanstvenicima iz Hrvatske i inozemstva te pisanje doktorske disertacije na hrvatskom i stranim jezicima.