Javna objava, repozitorij

PREVENCIJA PLAGIRANJA I KRIVOTVORENJA

Turnitin: program za provjeru plagijata (http://www.turnitin.com)


Javna objava doktorskih disertacija prije obrane – PSS Književnost i kulturni identitet

  • 2022.

Aleksandar Radoman-naslov doktorskog rada, Usmena književnost u peraškim pjesmaricama XVII-XIX. stoljeća,privremena verzija

  • 2021.

         Jurica Vuco, naslov doktorskog rada- Ekspresionistički teatar Josipa Kulundžića i pirandelizam

        Igor Gajin, naslov doktorskog rada – Hrvatska književnost, kultura i mediji u tranzicijskom razdoblju 


FFOS REPOZITORIJ DOKTORSKIH DISERTACIJA

DABAR – Digitalni akademski arhivi i repozitoriji

https://repozitorij.ffos.hr/islandora/search/%2A%3A%2A?f[0]=mods_genre_hrv_ms%3A%22disertacija%22