Temeljni i opći dokumenti

Dopusnica za izvođenje Poslijediplomskog sveučilišnog studija Književnost i kulturni identitet

Pravila za izvedbu Poslijediplomskog sveučilišnog studija Književnost i kulturni identitet – pročišćeni tekst

Izmjene i dopune Pravila za izvedbu Poslijediplomskog sveučilišnog studija Književnost i kulturni identitet

Priručnik za doktorande

Odluka o uvjetima upisa doktorskih kandidata s magisterijem znanosti

ENGLISH

Regulations on the implementation of the postgraduate university study programme Literature and cultural identity

Amendments to the Regulations on the implementation of the postgraduate university study programme Literature and Cultural Identity


Europska povelja za istraživače (2005)

Salzburška pravila (2010)

Etički kodeks Sveučilista Josipa Jurja Strossmayera (2011)

Pravilnik o poslijediplomskim studijima na Sveučilistu Josipa Jurja Strossmayera (2015)

Osiguravanje kvalitete doktorskih studija u Hrvatskoj: preporuke i primjeri dobre prakse