Galerija (PKSS)

Nastava na Poslijediplomskom sveučilišnom studiju Pedagogija i kultura suvremene škole – Kolegij Kultura suvremene škole, izv. prof. dr. sc. Vesnica Mlinarević

 

 

OBRANA DOKTORSKOG RADA AMIRA BEGIĆA, 12. travnja 2017.

Datum objave: 19. 6.2017.


 

 

 

 

GLAS SLAVONIJE – “Amir Begić prvi doktorirao na studiju Pedagogija i kultura suvremene škole”

Datum objave: 19. 6.2017.


DOKTORSKI STUDIJ NA FILOZOFSKOM

Amir Begić prvi doktorirao na studiju Pedagogija i kultura suvremene škole

1 / 1

Amir Begić (u sredini) s članovima komisije: doc. dr. sc. G. Livazovićem, doc. dr. sc. M. Sablić i prof. dr. sc. V. Previšićem

Objavljeno 12. lipnja, 2017.

Dr. sc. Amir Begić prvi je doktor znanosti iz područja društvenih znanosti, polje pedagogije na Poslijediplomskom sveučilišnom doktorskom studiju Pedagogija i kultura suvremene škole na Filozofskom fakultetu Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku. Doktorski je studij upisao u jesen 2013. godine zajedno s dvadesetak kolega prve generacije doktoranada. Doktorirao je polovinom travnja 2017. disertacijom na temu Interkulturalni odgoj u nastavi glazbe općeobrazovnih škola.

– U disertaciji se propituje opravdanost zasnovanosti nastave glazbe u općeobrazovnim školama, ali i na akademijama, isključivo ili gotovo isključivo na zapadnoumjetničkoj glazbi. Danas smo svakodnevno preko brojnih medija okruženi najrazličitijim vrstama glazbe koje su nastale pod utjecajem raznih kultura i kulturnih tradicija. Smatram da bi se dio nastavnih sadržaja u nastavi glazbe trebao temeljiti i na upoznavanju glazbe različitih kultura sa svih kontinenata uključujući tradicionalni, ali i suvremeni glazbeni izraz određene kulture ili područja – objašnjava dr. sc. Begić.

Naglašava kako se u europskim zemljama glazbeni pedagozi u posljednjem desetljeću intenzivno bave interkulturalnom dimenzijom nastave glazbe.

Mentor pri izradi disertacije dr. sc. Begića bio je prof. dr. sc. Vlatko Previšić s Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, jedan od, kako ističe dr. sc. Begić, najvećih pedagoga i znanstvenika iz polja pedagogije koje Hrvatska ima, autor i voditelj studijskog programa doktorskoga studija Pedagogije u Osijeku.

– Savjeti, iskustvo i mudrost moga mentora, prof. dr. sc. Vlatka Previšića, bili su mi od neprocjenjive vrijednosti, ne samo tijekom pisanja disertacije nego i tijekom doktorskog studija na kojemu je bio nositelj nekoliko kolegija – ističe dr. sc. Begić. Također pohvaljuje organizaciju doktorskog studija na kojemu je, kaže, imao prilike slušati zanimljiva i korisna predavanja profesora s Odsjeka za pedagogiju Filozofskog fakulteta i Fakulteta za odgojne i obrazovne znanosti, kao i gostujuće predavače iz Hrvatske i inozemstva.

Dr. sc. Amir Begić zaposlen je kao asistent na Odsjeku za glazbenu umjetnost Umjetničke akademije u Osijeku. Jedan od kolegija na kojima izvodi nastavu na Akademiji – Glazbe svijeta – usko je povezan s temom njegove disertacije, a nastavu izvodi i na drugim kolegijima kao što su Poznavanje školske literature, Pedagogija 1 i 2…

Jasenka PEJAKOVIĆ

BOGATO RADNO ISKUSTVO

Dr. sc. Amir Begić od 1987. do 1992. bio je zaposlen u Glazbenoj školi u Donjem Miholjcu i u CUO Braća Ribar u Osijeku, u kojima je poučavao gitaru i solfeggio. Od 1992. do 2014. bio je nastavnik Glazbene umjetnosti i voditelj pjevačkog zbora u I. gimnaziji u Osijeku. Od 2004. do danas nastavnik je gitare i voditelj Centra za glazbenu poduku Akord u Osijeku. Od 1996. do 2014. bio je mentor studentima studija Glazbene kulture/pedagogije na Umjetničkoj akademiji. Sada je zaposlen na Umjetničkoj akademiji.