Galerija (PKSS)

 

7. ožujka 2023.  godine naš doktorand Andrej Hodonj obranio je doktorski rad naslova  Stukturiranje individualiziranog kurikuluma učenika s teškoćama u razvoju.
Doktorski rad izrađen je pod vodstvom mentora izv. prof. dr. sc. Gorana Livazovića s Filozofskog fakulteta u Osijeku. Članovi Povjerenstva za obranu doktorskog rada bili su prof. dr. sc. Branko Bognar  s Filozofskog fakulteta u Osijeku, prof. dr. sc. Marija Sablić s Filozofskog fakulteta u Osijeku i  prof. dr. sc.Neven Hrvatić s Fakulteta hrvatskih studija  Sveučilišta u Zagebu.
Čestitamo dr. sc. Andreju Hodonju i želimo mu uspjehe u daljnjem znanstvenom radu.

 

7. prosinca 2022.  godine naša doktorandica Mirela Bedeniković Lež obranila je doktorski rad naslova  Usporedba stavova učitelja i  roditelja o roditeljskoj uključenosti u sukonstrukciju školskog kurikuluma.
Doktorski rad izrađen je pod vodstvom mentorice izv. prof. dr. sc. Renate Jukić s Filozofskog fakulteta u Osijeku. Članovi Povjerenstva za obranu doktorskog rada bili su izv. prof. dr. sc. Goran Livazović s Filozofskog fakulteta u Osijeku, prof. dr. sc. Marija Sablić s Filozofskog fakulteta u Osijeku i izv. prof. dr. sc. Morana Koludrović s Filozofskog fakulteta  Sveučilišta u Splitu.
Čestitamo dr. sc. Mireli Bedeniković Lež i želimo joj uspjehe u daljnjem znanstvenom radu.

 

26. listopada 2022.  godine naša doktorandica Sanela Mužar Horvat obranila je doktorski rad naslova Ostvarivanje suštinskih promjena u nastavi matematike na temelju rezultata znanstvenih istraživanja.
Doktorski rad izrađen je pod vodstvom mentora prof. dr. sc. Branka Bognara s Filozofskog fakulteta u Osijeku. Članice Povjerenstva za obranu doktorskog rada bile su izv. prof. dr. sc. Marija Sablić s Filozofskog fakulteta u Osijeku, izv. prof. dr. sc. Ljerka Jukić Matić s Odjela za matematiku Sveučilišta J. J. Strossmayera u Osijeku i izv. prof. dr. sc. Višnja Rajić s Učiteljskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.
Čestitamo dr. sc. Saneli Mužar Horvat i želimo joj uspjehe u daljnjem znanstvenom radu.

 

Doktorandica Marina Matić Tandarić obranila je doktorski rad dana 1. prosinca 2021. pred Povjerenstvom za obranu doktorskog rada: izv. prof. dr. sc. Renata Jukić, Filozofski fakultet u Osijeku, predsjednica, izv. prof. dr. sc. Željko Pavić, Filozofski fakultet u Osijeku, član, doc. dr. sc. Sandra Car, Fakultet hrvatskih studija, Sveučilište u Zagrebu, članica.

Doktorski rad pod naslovom Povezanost supkulturnih stilova i kulture slobodnog vremena adolescenata izrađen je pod mentorstvom izv. prof. dr. sc. Gorana Livazovića, Filozofski fakultet u Osijeku.

Doktorandica Zrinka Barić obranila je doktorski rad dana 25. studenoga 2021. pred Povjerenstvom za obranu doktorskog rada: izv. prof. dr. sc. Marija Sablić, Filozofski fakultet u Osijeku, predsjednica, izv. prof. dr. sc. Renata Jukić, Filozofski fakultet u Osijeku, članica, doc. dr. sc. Blaženka Bačlija Sušić, Učiteljski fakultet, Sveučilišta u Zagrebu, članica.

Doktorski rad pod naslovom Pedagoške i stručne kompetencije nastavnika teorijskih glazbenih predmeta izrađen je pod mentorstvom izv. prof. dr. sc. Jasne Šulentić Begić, Akademija za umjetnost i kulturu u Osijeku.

 

Doktorandica Dajana Vinković obranila je doktorski rad dana 11. listopada 2021. pred Povjerenstvom za obranu doktorskog rada: prof. dr. sc. Neven Hrvatić, Fakultet hrvatskih studija, Sveučilište u Zagrebu, predsjednik, izv. prof. dr. sc. Marija Sablić, Filozofski fakultet Osijek, članica, doc. dr. sc. Maja Brust Nemet, Fakultet za odgojne i obrazovne znanosti u Osijeku, članica.

Doktorski rad pod naslovom Inkluzivne socijalno-pedagoške kompetencije učitelja u osnovnoj školi izrađen je pod mentorstvom izv. prof. dr. sc. Gorana Livazović, Filozofski fakultet Osijek.

Doktorandica Ana Mirosavljević obranila je doktorski rad dana 8. listopada 2021. pred Povjerenstvom za obranu doktorskog rada: izv. prof. dr. sc. Branko Bognar, Filozofski fakultet Osijek, predsjednik, doc. dr. sc. Irena Labak, Odjel za biologiju, Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, članica, izv. prof. dr. sc. Višnja Rajić, Učiteljski fakultet, Sveučilište u Zagrebu, članica.

Doktorski rad pod naslovom Značajke međusobno povezanog modela profesionalnog razvoja učitelja biologije izrađen je pod mentorstvom izv. prof. dr. sc. Marije Sablić, Filozofski fakultet Osijek  i sumentorstvom izv. prof. dr. sc. Tine Vršnik Perše, Pedagoški fakultet, Sveučilište u Mariboru.

Doktorand Ivan Lenard obranio je doktorski rad dana 15. siječnja 2021. pred Povjerenstvom za obranu doktorskog rada: prof. dr. sc. Vesnica Mlinarević, Kineziološki fakultet Osijek, predsjednica, prof. dr. sc. Jasminka Ledić, Filozofski fakultet, Sveučilišta u Rijeci, članica, doc. dr. sc. Mirela Müller, Filozofski fakultet, Sveučilišta u Splitu, članica.

Doktorski rad pod naslovom Odgojna uloga časopisa za djecu i mladež u Banskoj Hrvatskoj izrađen je pod mentorstvom izv. prof. dr. sc. Mirka Lukaš, Filozofski fakultet Osijek .

 

Doktorandica Višnja Vekić-Kljaić obranila je doktorski rad dana 3. srpnja 2020. pred Povjerenstvom za obranu doktorskog rada: izv. prof. dr. sc. Mirko Lukaš, Filozofski fakultet Osijek, predsjednik, prof. dr. sc. Anka Jurčević-Lozančić, Učiteljski fakultet, Sveučilišta u Zagrebu, članica, doc. dr. sc. Alma Škugor, Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Fakultet za odgojne i obrazovne znanosti, članica.

Doktorski rad pod naslovom Strukturne i sadržajne odrednice kurikuluma ranog odgoja izrađen je pod mentorstvom izv. prof. dr. sc. Mirka Lukaš, Filozofski fakultet Osijek .

 

 


 

Amir Begić prvi doktorirao na studiju Pedagogija i kultura suvremene škole

1 / 1

Amir Begić (u sredini) s članovima komisije: doc. dr. sc. G. Livazovićem, doc. dr. sc. M. Sablić i prof. dr. sc. V. Previšićem

Objavljeno 12. lipnja, 2017.

Dr. sc. Amir Begić prvi je doktor znanosti iz područja društvenih znanosti, polje pedagogije na Poslijediplomskom sveučilišnom doktorskom studiju Pedagogija i kultura suvremene škole na Filozofskom fakultetu Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku. Doktorski je studij upisao u jesen 2013. godine zajedno s dvadesetak kolega prve generacije doktoranada. Doktorirao je polovinom travnja 2017. disertacijom na temu Interkulturalni odgoj u nastavi glazbe općeobrazovnih škola.