Javna objava disertacije (PKSS)

Javna objava doktorske disertacije prije obrane

 

2021.

Dean Cikovac, naslov doktorskog rada- Razvoj etičkih vrijednosti u pedagoškoj deontologiji.pdf

Ivan Lenard, naslov doktorskog rada – Odgojna uloga časopisa za djecu i mladež u Banskoj Hrvatskoj .pdf

Ružica Tokić Zec, naslov doktorskog rada- Procjene odgojitelja,učitelja i sveučilišnih nastavnika o organizacijskoj kulturi odgojno-obrazovne ustanove.pdf

2020.

Ivana Šustek, naslov doktorskog rada – Utjecaj projektne nastave na socijalnu kompetenciju učenika.pdf

 

2019.

Ines Perić, naslov doktorskog rada – Stigmatizacija djece u tiskanim medijima u Hrvatskoj i Bosni i Hercegovini.pdf

 

21. ožujka 2017.

Obavijest o obrani doktorske disertacije Amir Begić.pdf