Javna objava disertacije (PKSS)

Javna objava doktorske disertacije prije obrane

2023.

Andrej Hodonj, naslov doktorskog rada-  Strukturiranje individualiziranog kurikuluma učenika s teškoćama u razvoju

2022.

 Mirela Bedeniković Lež, naslov doktorskog rada- Usporedba stavova učitelja i roditelja o roditeljskoj uključenosti u sukonstrukciju školskog kurikuluma, privremena verzija

Sanela Mužar Horvat, naslov doktorskog rada- Ostvarivanje suštinskih promjena u nastavi matematike na temlju rezultata znanstvenih istraživanja

2021.

Marina Matić, naslov doktorskog rada- Povezanost supkulturnih stilova i kulture slobodnog vremena adolescenata,privremena verzija

Zrinka Barić, naslov doktorskog rada- Pedagoške i stručne kompetencije nastavnika teorijskih glazbenih predmeta,privremena verzija

Ana Mirosavljević, naslov doktorskog rada- Značajke međusobno povezanog modela profesionalnog razvoja učitelja biologije

Dean Cikovac, naslov doktorskog rada- Razvoj etičkih vrijednosti u pedagoškoj deontologiji,privremena verzija

Ivan Lenard, naslov doktorskog rada – Odgojna uloga časopisa za djecu i mladež u Banskoj Hrvatskoj,privremena verzija

Ružica Tokić Zec, naslov doktorskog rada- Procjene odgojitelja,učitelja i sveučilišnih nastavnika o organizacijskoj kulturi odgojno-obrazovne ustanove,privremena verzija

2020.

Ivana Šustek, naslov doktorskog rada – Utjecaj projektne nastave na socijalnu kompetenciju učenika,privremena verzija

 

2019.

Ines Perić, naslov doktorskog rada – Stigmatizacija djece u tiskanim medijima u Hrvatskoj i Bosni i Hercegovini,privremena verzija

 

21. ožujka 2017.

Obavijest o obrani doktorske disertacije Amir Begić