Obrasci (PKSS)

 

 

 

 

  1. Izvješće o održanoj nastavi
  2. Evidencija o održanim razlikovnim ispitima i konzultacijama.doc
  3. Godišnje izvješće – doktorandi.docx
  4. Godišnje izvješće-mentori
  5. Izjava o prihvaćanju mentorstva.doc
  6. Izjava mentora o zgotovljenoj doktorskoj disertaciji.doc
  7. Obrazac za individualni plan znanstveno-istraživačkog rada doktoranda
  8. Upute za oblikovanje doktorske disertacije