Povjerenstvo za stjecanje doktorata znanosti (PKSS)

S danom 24. lipnja 2021. imenuju se novi članovi Povjerenstva za stjecanje doktorata znanosti doktorskog studija Pedagogija i kultura suvremene škole kako slijedi:

 1. izv. prof. dr. sc. Marija Sablić, predsjednica
 2. prof. dr. sc. Zlatko Miliša, član
 3. izv. prof. dr. sc. Branko Bognar, član
 4. izv. prof. dr. sc. Renata Jukić, članica
 5. izv. prof. dr. sc. Goran Livazović, član

S danom 2. svibnja 2018. imenuju se novi članovi Povjerenstva za stjecanje doktorata znanosti doktorskog studija Pedagogija i kultura suvremene škole kako slijedi:

 1. izv. prof. dr. sc. Branko Bognar, predsjednik
 2. prof. dr. sc. Zlatko Miliša, član
 3. doc. dr. sc. Renata Jukić, članica
 4. izv. prof. dr. sc. Mirko Lukaš, član
 5. prof. dr. sc. Vesnica Mlinarević, članica

Zbog isteka mandata članova u Povjerenstvu za stjecanja doktorata znanosti doktorskog studija Pedagogija i kultura suvremene škole

razrješavaju se dosadašnji članovi a imenuju se novi s danom 28. lipnja 2017:

 1. izv. prof. dr. sc. Vesna Buljubašić-Kuzmanović, predsjednica Povjerenstva za doktorski studij
 2. doc. dr. sc. Renata Jukić, članica
 3. doc. dr. sc. Goran Livazović, član
 4. doc. dr. sc. Mirko Lukaš, član
 5. izv. prof. dr. sc. Vesnica Mlinarević, članica (FOOZOS)

 

Izmjena članova Povjerenstva za stjecanje doktorata znanosti poslijediplomskog studija Pedagogija i kultura suvremene škole u veljači 2017.

1. izv. prof. dr. sc. Vesna Buljubašić-Kuzmanović, predsjednica Povjerenstva za doktorski studij 1.6.2013. – 31.5.2017.
2. doc. dr. sc. Renata Jukić, članica 1.6.2013. -.31.5.2017.
3. prof. dr. sc. Zlatko Miliša, član 1.6.2013. -.31.5.2017.
4. doc. dr. sc. Goran Livazović, član 1.6.2013. -.31.5.2017.
5. izv. prof. dr. sc. Vesnica Mlinarević, članica (FOOZOS) 1.6.2013. -.31.5.2017.

2013 – 2017

1. prof. dr. sc. Vlatko Previšić, predsjednik Povjerenstva za doktorski studij
2. prof. dr. sc. Zlatko Miliša, član
3. izv. prof. dr. sc. Vesna Buljubašić-Kuzmanović, članica
4. izv. prof. dr. sc. Vesnica Mlinarević, članica (FOOZOS)
5. doc. dr. sc. Goran Livazović, član