Istraživačka stipendija za mlade – Putovi svile 2023.

UNESCO je otvorio poziv za mlade u dobi do 35 godina za istraživačku stipendiju Putovi svile 2023. Potpora ima cilj mobilizirati mlade istraživače za daljnje proučavanje zajedničke baštine Putova svile. Dodijelit će se dvanaest potpora od 10.000 USD za pojedini istraživački projekt.
Istraživanje se treba baviti specifičnim pitanjima koja se odnose na:
  • zajedničko naslijeđe i pluralne identitete koji su razvijeni duž Putova svile,
  • njegovu unutarnju raznolikost,
  • njegov potencijal u suvremenim društvima za kreativnost, interkulturni dijalog, društvenu koheziju, regionalnu i međunarodnu suradnju i
  • održivi mir i razvoj.

Rok za prijavu je 31. 5. 2023.

Sve detaljne informacije za samu prijavu nalaze se na stranici MZO: https://mzo.gov.hr/istaknute-teme/natjecaji-196/istrazivacka-stipendija-za-mlade-putovi-svile-2023/5497.